Migren Sinir Blokajları

Migren, hastaların günlük yaşamlarını etkilemektedir. Hastaların gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu aktivitelerde aynı zamanda kısıtlılık yaratabilen baş ağrısıdır. Genellikle bu baş ağrısı, şakak, ense veya göz çevresinde başlamaktadır. Ağrı çeşidine göre ise hareket ettikçe kötüleşebilmektedir. Ağrıya ise genelde sese ve ışığa hassasiyet, kusma, bulantı gibi durumlar da eşlik edebilmektedir. Bu hastalığı olan kişilerin, ışık almayan odada uyumak istemeleri veya kusma atakları da bu semptomların azaltılmasına yardımcı olabilmektedir. Bu ataklar kişilerde farklılık gösterebilmektedir.

Migren Sinir blokajı uygulaması, invaziv ( Girişimsel ) bir tedavi yöntemi olup uygulamada, migren atakları ile ilişkili olduğu düşünülen noktalar hedef alınmaktadır. Migren ataklarından sorumlu olduğu bilinen sinirler, özel enjeksiyon ve ilaçlar ile tedavi edilmektedir. Bu da sinirlerin bloke edilmesi anlamını ifade etmektedir. Bu anlamda baş ağrısı ile ilişkili olmuş pek çok sinire aynı anda uygulanabilmektedir.
Sinir blokajı yöntemi, migren tedavisinde bilhassa ilaç tedavisine dirençli kronik migrenlerin iyileştirilmesi için kullanılan yöntemdir. Ayrıca kullanılmış olan analjezik miktarı hedeflenerek uygulanmış bir girişimdir. Dolayısı ile sinir blokajı yöntemi, invaziv yani girişimsel bir işlemdir. En sık olarak GON adı verilen büyükoksipital sinire yapılmaktadır. Bunun nedeni ise sinir migren ataklarından sorumlu olan beyin bölgesi, trigeminovasküler sistem ile direk ilişkili olmasıdır. GON blokajının migren atak sıklığını, süresini ve şiddetini azalttığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple migren ataklarının engellenmesi amacı ile koruyucu tedavi olarak kullanılmaktadır. Çeşitli nedenler ile ilaç kullanamamış ve gebelik, emzirme gibi durumlarda da en güvenilir ve etkili tedavi yöntemidir.
Toplumda yaklaşık her 6 kişiden birinde bu hastalık görülmektedir. Migren hastalığı bu anlamda yaygın bir hastalıktır.

 

Migren Sinir Blokajları Ne Şekilde Etki Etmektedir?

Büyük oksipital sinire uygulanmış olan ilaçlar sinir liflerinde geri dönüşümlü sodyum kanallarını bloke etmektedir. Böylece sinirin bağlı olmuş olduğu ve migren ağrısı ile doğrudan bağlantılı olan bölgede ağrıya sebep olan uyaranlarında oluşması engellenmiş olmaktadır. 


GON Blokajı


GON blokajı, son zamanlarda migren sinir blokajı tedavilerinde git gide artmaktadır. Sıklıkla kullanılan uygulamanın 1940 yılına kadar dayandığı bilinmektedir. GON blokajı, migren ataklarının sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmaktadır. Bu sebeple migren baş ağrısı atakları esnasında veya migren ataklarının tedavisinde koruyucu tedavi unsuru olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle gebelik dönemlerinde ve çeşitli nedenler ile ilaç kullanamayan migren hastaları için güvenilir ve etkili tedavi seçenekleri düşünülebilmektedir. Özel teknikler ile bazen de ultrasonografi yardımı ile büyük oksipital sinire uygulanmış olan ilaçlar, sinir liflerinde geri dönüşümlü sodyum kanallarını bloke etmektedir. Böylece sinirin bağlı olmuş olduğu migren baş ağrısı ile ilişkili olmuş olan bölgede ağrı uyaranlarının da meydana gelmesini engellemiş olmaktadır. Sinir blokajları ile ayrıca sinir sistemlerinde migren ağrısını oluşturan mekanizmaya karşı düzenleyici etki de sağlanmış olmaktadır. 
Migren atakları, hastaların yaklaşık %90’ınına yakınında günlük yaşam aktivitelerinde de bozulmaya yol açan şiddetli baş ağrılarıdır. Hastaların büyük bir oranında tıbbi tedaviler ile bu atakların sıklığı ve şiddeti azaltılabilmektedir. Fakat bazı hastalar için ilaçların tam olarak iyileşme sağlanamaması veya ciddi yan etkilerin görülmesi sebebi ile ilaç dışı  tedavi alternatifleri geliştirilmiştir. Bu sebeple uygulanmış olan yöntemlerden bir tanesi de GON blokajıdır. Migren sinir blokajı çerçevesinde değerlendirilen periferik sinir blokajı adı verilen GON blokajı, tedaviye direnç göstermiş kronik migren hastaları üzerinde uygulanmaktadır. 
GON blokajı migrende koruyucu tedavilere rağmen başarısızlıkla sonuçlanmış  dirençli olgularda uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra geçiş tedavileri veya hızlı etkinlik tedavilerinde,  gebelik ve emzirme dönemlerinde de uygulanmaktadır. Son olarak ilaç yan etkileri veya eşlik etmiş başka hastalıklar sebebi ile koruyucu tedaviler kullanılmadığında da uygulanabilmektedir. 


GON blokajı migren dışında;


Oksipital nevralji ağrılarında, servikojenik baş ağrısında, kronikleşmiş günlük baş ağrılarında, lomberpanksiyon baş ağrısında da kullanılmaktadır. Bunun dışında aşırı ilaç kullanımı sonucu oluşan baş ağrılarında da başarı ile uygulanmaktadır. 
GON blokajı, düşük konsatrasyonlu lokal anestezikler ile duyusal sinir liflerinin bloke edilmesi anlamını ifade etmektedir. Farklı yöntemler olmasının yanı sıra haftada 1 kez olacak şekilde gerek 3-4 hafta süresince gerekse sonrasında ihtiyaçlara göre uygulanmaktadır. Bu yöntem ile hastaların büyük bir kısmında, gerek ağrı kesici tüketimlerinde gerekse atak süreçlerinde azalmalar görülmektedir. 

Migren Sinir Blokajları Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır? 

Migren Sinir Blokajı tedavisini detaylı bir şekilde anlatmak gerekirse: öncelikle enjeksiyon için hasta yatar veya oturur pozisyonda olabilmektedir. Enjekte edilecek olan kısım, öncelikle bir antiseptik çözelti ile temizlenmektedir. Doktor, oksipital siniri bulmak amacı ile parmağı ile bası uygulamaktadır. Sinirin alan kısmı tamamlandıktan sonraki süreçte ise enjekte öncesinde cilt uyuşturulmaktadır. Daha sonra oksipital sinir bloğu için başın arkasında ve boynun hemen üstünde yer alan oksipital sinirin kafatasından geçmiş olduğu bölgeye ince bir iğne vasıtası ile iğne yapılmaktadır. Sıklıkla uzun süre etkili olacak lokal anestezik ile stereoid ilaç kombinasyonu enjekte edilmektedir. Daha sonra hastalar, uygulanan enjeksiyon sonrasında kısa bir süre gözlemlemektedir. Gözlem sonrasında ise işlemin herhangi bir problem teşkil etmediği anlaşıldıktan sonra hasta, evine gönderilmektedir. Pek çok hastada tek bir uygulama, uzun süreli etkinlik sağlamaktadır. Bazı durumlarda ise 2.veya 3. Optimal sinir bloğu uygulamasına ihtiyaç vardır.

Sinir Blokajı Etkilerinin Süresi

Sinir blokajı etkileri, ortalama 1 ay ile yaklaşık 3-4 ay arasında değişiklik göstermektedir. Bilhassa mevsim geçişlerinde yapılmış sinir blokaj işlemleri, dış etkenler sebebi ile etkilenmiş migren tedavisinde büyük bir öneme sahiptir. Kişi istediği an, uygulamalar tekrardan yapılabilmektedir. Böylece sürekli ilaca bağlılık da ortadan kalkmış olacaktır.

Sinir Blokajları Hangi Kısımlara Yapılabilir?

Migren sinir blokajıGON LON SON gibi farklı bölgelere uygulanabilmektedir. Uygulama yeri ve şekline hastaya göre karar verilmektedir.


Oksipital Sinir Bloğu Ne Anlama Gelmektedir? 
 

Oksipital sinir bloğu, başın arkasından kaynaklanmış olan ağrıyı tedavi etmek amacı ile kullanılmış bir işlemdir. Bu işlem için kafada oksipital sinirlerin bulunmuş olduğu bölgeye lokal anestezik enjeksiyon uygulanmaktadır. Migren sinir blokajı tedavisi kapsamında olan Oksipital sinir bloğu, migren tedavilerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Başın her iki tarafındaki oksipital sinirlerden biri küçük biri de büyük olmak üzere 2 tane oksipital sinir bulunmaktadır. Oksipital sinir, kafa derisindeki herhangi bir ağrı, dokunma veya sıcaklık algılarını beyne ileten sinir kapsamındadır. Aynı şekilde bu sinir, boyundan kaynaklanmış kronik baş ağrıları veya migren baş ağrıları ile ilişkili olabilmektedir. İstisnai durumlarda oksipital sinirlerde hasar meydana gelebilmektedir. Bu esnada başın aynı tarafının göz yakınında ağrılar hissedilebilmektedir. Oksipital sinirlerin enflamasyonu veya tahrişi ‘Oksipital Nevralji ‘ ismi verilen spesifik ağrı tipine neden olabilmektedir. 
Oksipital sinir bloğunda, lokal anastezik ilaç enfeksiyonları ile sinirler uyuşturulmaktadır. Böylece sinirlerden beyne gelen ağrıları ve bilgi akışını durdurmaktadır. Oksipital sinir bloğu sonrasında ise kronik baş ağrılarında azalma görülebilmektedir. 

Oksipital Sinir Bloğu İle Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir? 

Kronik baş ağrısı olan pek çok hastada, ağrıların daha spesifik bir halde kafatasınının tabanından veya boyundan kaynaklı olduğu bilinmektedir. Oksipital sinir blokları, sıklıkla migren, küme baş ağrıları gibi pek çok kronik baş ağrılarının tedavisinde faydalı bir işlemdir. Oksipital sinir yaralandığı vakit meydana gelen oksipital nevraljinin tedavisinde de etkili olabilmektedir. Bu anlamda oksipital sinir bloğu ile tedavi edilen birtakım sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
1-Epizodik migren
2-Kronik migren 
3-Oksipital nevralji
4-Kronik küme baş ağrıları 
5-Epizodik küme baş ağrıları

Oksipital Sinir Blokaljının Migren Tedavisine Etkisi 

Enjeksiyonun hasta üzerinde kesin bir etkisinin olup olmayacağı bilinmemektir. Fakat bununla birlikte migren ağrısı yakın bir zaman diliminde başlayan hastalar, uzun süredir  devam eden hastaların  ağrılarına oranla daha iyi bir şekilde yanıt alabilmektedir. Sıklıkla ilk enjeksiyon, tedavi olduğu gibi aynı anda bir de test kapsamındadır. İlk oksipital sinir bloğu, bu sinirin ağrıyı beyine taşıyan bir sinir olup olmadığının anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Eğer migren ağrılarında herhangi bir azalma söz konusu olmuş ise işte bu durumda oksipital sinirlerin, ağrının bir parçası olduğu anlamını taşıyacaktır. 

İhtiyaç Durumunda Birden Fazla Oksipital Sinir Bloğu Yaptırılabilir Mi? 

Birtakım istisnalar haricinde 6 aylık dönem içerisinde genelde 3 ten fazla oksipital sinir bloğu yaptırılması önerilmemektedir. Bunun sebebi ise fazla sayıda enjeksiyon yapılmasının enjekte edilmiş olan stereodlerin yan etki ihtimalini arttırmış olmasıdır. Bu durumda eğer hastanın fazla enjeksiyon gereksinimi mevcut ise steroidsiztedavi seçenekleri düşünülebilmektedir.

Migren Sinir Blokajları Tedavisi Ne Sıklıkta Uygulanabilmektedir? 

Migren Sinir Blokajı tedavisi, sıklıkla 1 hafta ara ile 3-5 enjeksiyon yapılabilmektedir. Daha sonrasında ise aylık uygulamalar yapılabilmektedir. Tekrar eden GON blokajı uygulamalarının migren sıklığı ve şiddetini azalttığı belirlenmiştir. Hangi hastaya hangi tür aralıklar ile uygulanacağına hastaya göre karar verilmektedir.

Migren Sinir Blokajları Tedavisinin Yan Etkisi Bulunabilir Mi? 

Tedavinin etkin oluşunun yanı sıra oldukça da güvenilir bir uygulamadır. Kurallara dikkatli bir şekilde uyulduğu takdirde yan etkileri çok nadirdir. Vücudun herhangi bir yerine yapılmış olan enjeksiyonlarda da  cilt altı kanamalar, tansiyon düşmesi, bulantı veya bayılma gibi yan etkiler görülebilmektedir. Nadiren de olsa kullanılmış olan lokal anesteziye bağlı olarak alerjik reaksiyonlar, duyarlılık gibi yan etkiler de görülebilmektedir. 
Oksipital sinir blokajları tedavisinde ensede   4-5 saat süren uyuşma hali dışında herhangi bir yan etki bulunmamaktadır. Çok nadir olarak ta enjeksiyon bölgelerinde hassasiyet ve baş dönmesi gelişebilmektedir. Yapılan bu işlem, lokal anestezik ilaca alerjisi olmuş olan, kan sulandırıcı kullanan, kalp hastalığı olan ve diyabet hastalığı olan kişilere uygulanmamaktadır. Bu işlem sırasında kullanılmış olan iğne kafatasından geçmemektedir. Bu sebeple de menenjit, omurilik sıvısı kaçağı, omurilik hasarı riski bulunmamaktadır. 

Migren Tedavisinde Oksipital Sinir Bloğu İşe Yarar Mı?

Migren sinir blokajı işe yarar mı?. Migrende önleyici tedavi amacı ile ilaç kullanmış kişilerde ağrı süresi, şiddeti ve sıklığı azalmaktadır. Oksipital sinir bloğunda aynı şekilde azalma sağlanmaktadır. Bu etkisi ise 4-6 ay içerisinde sürebilmektedir. 
 

Migren Tedavisinde Oksipital Sinir Bloğu Ne Kadar Etkilidir? 

Enjeksiyon uygun bir şekilde yapılmış ise başın aynı taraftaki kafa derisi kısa bir süre içerisinde uyuşacaktır. Ağrı kesicinin etkisi hemen hissedilebilmektedir. Oluşan bu tablo, genellikle sinir bloğu sonrasında 15 dk. İçerisinde hissedilebilmektedir. Lokal anestezinin etkileri ise bir kaç saat içerisinde kaybolabilmektedir. Ağrıların  hafiflemesi ise günlerce sürmektedir. Düzenli aralıklarla tekrarlanan blokajlar sayesinde nöromodulasyon etkisiyle ağrılı gün sayısının azaltılması hedeflenmektedir.

Sinir Blokajı Fiyatları

Migren sinir blokajı fiyatlarında, hangi bölgelere uygulama yapılacağı, uygulayıcı dozu ve kişinin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterecektir. Bu sebeple her bir hastaya belirlenen fiyatlarda da farklılık olacaktır.
 

İletişim Formu

Aşağıdaki form vasıtasıyla bize kolayca ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda size dönüş yapılacaktır.

Konu seçiniz

İlginizi Çekebilecek Konular

dogru-beslenme-ile-migren-bas-agrilarini-azaltmaniz-mumkun

Doğru Beslenme İle Migren Baş Ağrılarını Azaltmanız Mümkün

Tekrarlayan baş ağrıları ve migren, kişisel düzeyde yaşam kalitesi ve üretkenlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çoğu kadın olmak üzere nüfusun tahminen% 10 ila% 15'i, tekrarlayan migrenden muzda

Hemikraniya Kontünya Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Başın bir tarafında sürekli bir baş ağrısı ile gelen, nadir görülen ancak tedavi edilebilir bir baş ağrısı bozukluğudur.

migren-bas-agrilari-ile-savasan-migren-dusmani-super-gidalar

Migren Baş Ağrıları ile Savaşan Migren Düşmanı Süper Gıdalar

Bazen yiyemeyeceklerinize değil, yiyebileceklerinize odaklanmak daha kolaydır . Migrenle savaşmaya yardımcı olan,magnezyum, lif zengini ,antiinflamatuar etkileri olan migren düşman