Migren Sinir Blokajları

Migren, hastaların günlük yaşamlarını etkilemektedir. Hastaların gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu aktivitelerde  aynı zamanda kısıtlılık yaratabilen baş ağrısıdır. Genellikle bu baş ağrısı, şakak, ense veya göz çevresinde  başlamaktadır. Ağrı çeşidine göre ise hareket ettikçe kötüleşebilmektedir. Ağrıya ise  genelde sese ve ışığa hassasiyet, kusma, bulantı gibi durumlar da eşlik edebilmektedir. Bu hastalığı olan kişilerin, ışık almayan odada uyumak istemeleri  veya kusma atakları da bu semptomların azaltılmasına yardımcı olabilmektedir. Bu ataklar kişilerde farklılık gösterebilmektedir.

Migren Sinir blokajı uygulaması, invaziv ( Girişimsel ) bir tedavi yöntemi olup uygulamada, migren atakları ile ilişkili olduğu düşünülen noktalar hedef alınmaktadır. Migren ataklarından sorumlu olduğu bilinen sinirler, özel enjeksiyon ve ilaçlar ile tedavi edilmektedir. Bu da sinirlerin bloke edilmesi anlamını ifade etmektedir. Bu anlamda baş ağrısı ile ilişkili olmuş pek çok sinire aynı anda uygulanabilmektedir.
Sinir blokajı yöntemi, migren tedavisinde bilhassa ilaç tedavisine dirençli kronik migrenlerin iyileştirilmesi için kullanılan yöntemdir. Ayrıca kullanılmış olan analjezik miktarı hedeflenerek uygulanmış bir girişimdir. Dolayısı ile sinir blokajı yöntemi, invaziv yani girişimsel bir işlemdir. En sık olarak GON adı verilen oksipital sinire yapılmaktadır. Bunun nedeni ise sinir migren ataklarından sorumlu olan beyin bölgesi, trigeminovasküler sistem ile direk ilişkili olmasıdır. GON blokajının migren atak sıklığını, süresini ve şiddetini azalttığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple migren ataklarının engellenmesi amacı ile koruyucu tedavi olarak kullanılmaktadır. Çeşitli nedenler ile ilaç kullanamamış ve gebelik gibi durumlarda en güvenilir ve etkili tedavi yöntemidir.
Toplumda yaklaşık her 6 kişiden birinde bu hastalık görülmektedir. Migren hastalığı bu anlamda yaygın bir hastalıktır.

Migren Sinir Blokajları Ne Şekilde Etki Etmektedir?

Büyük oksipital sinire uygulanmış olan ilaçlar sinir liflerinde geri dönüşümlü sodyum kanallarını bloke etmektedir. Böylece sinirin bağlı olmuş olduğu ve migren ağrısı ile doğrudan bağlantılı olan bölgede ağrıya sebep olan uyaranlarında oluşması engellenmiş olmaktadır. 


GON Blokaj 


GON blokajı, son zamanlarda migren sinir blokajı  tedavilerinde git gide artmaktadır. Sıklıkla kullanılan uygulamanın 1940 yılına kadar dayandığı bilinmektedir. GON blokajı, migren ataklarının sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmaktadır. Bu sebeple migren baş ağrısı atakları esnasında veya migren ataklarının tedavisinde koruyucu tedavi unsuru olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle gebelik dönemlerinde ve çeşitli nedenler ile ilaç kullanamayan migren hastaları için güvenilir ve etkili tedavi seçenekleri düşünülebilmektedir. Özel teknikler ile bazen de ultrasonografi yardımı ile büyük oksipital sinire uygulanmış olan ilaçlar, sinir liflerinde geri dönüşümlü sodyum kanallarını bloke etmektedir. Böylece sinirin bağlı olmuş olduğu migren baş ağrısı ile ilişkili olmuş olan bölgede ağrı uyaranlarının da meydana gelmesini engellemiş olmaktadır. Sinir blokajları ile ayrıca sinir sistemlerinde migren ağrısını oluşturan mekanizmayı karşı düzenleyici etki de sağlanmış olmaktadır. 
Migren atakları, hastaların yaklaşık %90 ınına yakınında günlük yaşam aktivitelerinde de bozulmasına yol açan şiddetli baş ağrıları dir. Hastaların büyük bir oranında tıbbi tedaviler ile bu ayakların sıklığı ve şiddeti azaltılabilmektedir. Fakat bazı hastalar için ilaçların tam olarak iyileşme sağlanamaması veya ciddi yan etkilerin görülmesi sebebi ile ilaç dışı tedavi tedavi alternatifleri geliştirilmiştir. Bu sebeple uygulanmış olan yöntemlerden bir tanesi de GON blokajdır. Migren sinir blokajıçerçevesinde değerlendirilen Periferik sinir blokajı adı verilen GON blokajı, tedaviye direnç göstermiş kronik migren hastaları üzerinde uygulanmaktadır. 
GON blokaj migrende: 2 farklı yöntem ile koruyucu tedavilere  rağmen başarısızlıkla sonuçlanmış  dirençli olgularda uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra geçiş tedavileri veya hızlı etkinlik tedavilerinde, 15.hafta sonrası gebeliklerde uygulanmaktadır. Son olarak ilaç yan etkileri veya eşlik etmiş başka hastalıklar sebebi ile koruyucu tedaviler kullanılmadığında da uygulanabilmektedir. 
GON blokaj migren dışarısında:
Oksipital nevralji ağrılarında, servikojenik baş ağrısında, kronikleşmiş günlük baş ağrılarında, lomberpanksiyon baş ağrısında da kullanılmaktadır. Bunun dışında aşırı ilaç kullanımı sonucu oluşan baş ağrılarında da başarı ile uygulanmaktadır. 
GON blokaj, düşük konsatrasyonlu lokal anestezikler ile duyusal sinir liflerinin bloke edilmesi anlamını ifade etmektedir. Farklı yöntemler olmasının yanı sıra haftada 1 kez olacak şekilde gerek  3-4 hafta süresince gerekse sonrasında İhtiyaçlara göre uygulanmaktadır. Bu yöntem ile hastaların büyük bir kısmında, gerek  ağrı kesici tüketimlerinde gerekse atak süreçlerinde azalmalar görülmektedir. 

Migren Sinir Blokajları Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır? 

Migren Sinir Blokajı tedavisini detaylı bir şekilde anlatmak gerekirse: öncelikle enjeksiyon için hasta yatar veya oturur pozisyonda olabilmektedir. Enjekte edilecek olan kısım, öncelikle bir antiseptik çözelti ile temizlenmektedir. Doktor, oksipital siniri bulmak amacı ile parmağı ile bası uygulamaktadır. Sinirin alan kısmı tamamlandıktan sonraki süreçte ise enjekte öncesinde cilt uyuşturulmaktadır. Daha sonra oksipital sinir bloğu için başın arkasında ve boynun hemen üstünde yer alan oksipital sinirin kafatasından  geçmiş olduğu bölgeye ince bir iğne vasıtası ile iğne yapılmaktadır. Sıklıkla uzun süre etkili olacak lokalanestezik ile stereoid ilaç kombinasyonu enjekte edilmektedir. Daha sonra hastalar, uygulanan enjeksiyon sonrasında kısa bir süre gözlemlemektedir. Gözlem sonrasında ise işlemin  herhangi bir problem teşkil etmediği anlaşıldıktan sonra hasta, evine gönderilmektedir. Pek çok hastada tek bir uygulama, uzun süreli etkinlik sağlamaktadır. Bazı durumlarda ise 2.veya 3. Optimal sinir bloğu uygulamasına ihtiyaç vardır.

Sinir Blokajı Etkilerinin Süresi

Sinir blokajı etkileri, ortalama 1 ay ile yaklaşık 3-4 ay arasında değişiklik göstermektedir. Bilhassa mevsim geçişlerinde yapılmış sinir blokaj işlemleri, dış etkenler sebebi ile etkilenmiş migren tedavisinde büyük bir öneme sahiptir. Kişi istediği an, uygulamalar tekrardan yapılabilmektedir. Böylece sürekli ilaca bağlılık ta ortadan kalkmış olacaktır.

Sinir Blokajları Hangi Kısımlara Yapılabilir?

Migren sinir blokajıGON LON SON gibi farklı bölgelere uygulanabilmektedir.Uygulama yeri ve şekline hastaya göre karar verilmektedir.


Oksipital Sinir Bloğu Ne Anlama Gelmektedir? 
 

Oksipital sinir bloğu, başın arkasından kaynaklanmış olan ağrıyı tedavi etmek amacı ile kullanılmış bir işlemdir. Bu işlem için kafada Oksipitalsinirlerin  bulunmuş olduğu bölgeye lokal anestezik enjeksiyon uygulanmaktadır. Migren sinir blokajıtedavisi kapsamında olan Oksipital sinir bloğu, migren tedavilerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Başın her iki tarafındaki oksipital sinirlerden biri küçük biri de büyük olmak üzere 2 tane oksipital sinir bulunmaktadır. Oksipital sinir, kafa derisindeki herhangi bir ağrı, dokunma veya sıcaklık algılarını  beyne ileten sinir kapsamındadır. Aynı şekilde bu sinir, boyundan kaynaklanmış  kronik baş ağrıları veya migren baş ağrıları ile ilişkili olabilmektedir. İstisnai durumlarda oksipital sinirlerde hasar meydana gelebilmektedir. Bu esnada başın aynı tarafının göz yakınında ağrılar hissedilebilmektedir. Oksipital sinirlerin enflamasyonu veya tahrişi ‘Oksipital Nevralji ‘ ismi verilen spesifik ağrı tipine neden olabilmektedir. 
Oksipital sinir bloğunda, lokalanastezik ilaç enfeksiyonları ile sinirler uyuşturulmaktadır. Böylece sinirlerden beyne gelen ağrıları ve bilgi akışını durdurmaktadır. Oksipital sinir bloğu sonrasında ise kronik baş ağrılarında azalma görülebilmektedir. 

Oksipital Sinir Bloğu İle Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir? 

Kronik baş ağrısı olan pek çok hastada, ağrıların daha spesifik bir halde kafatasınının tabanından veya boyundan kaynaklı olduğu bilinmektedir. Oksipital sinir blokları, sıklıkla migren, küme baş ağrıları gibi pek çok kronik baş ağrılarının tedavisinde faydalı bir işlemdir. Oksipital sinir yaralandığı vakit meydana gelen oksipital nevraljinin tedavisinde de etkili olabilmektedir. Bu anlamda oksipital sinir bloğu ile tedavi edilen birtakım sorunları şu şekilde sıralamak mümkündür:
1-Epizodik migren
2-Kronik migren 
3-Oksipital nevralji
4-Kronik küme baş ağrıları 
5-Epizodik küme baş ağrıları

 

Oksipital Sinir Blokoljının Migren Tedavisine Etkisi 

Enjeksiyonun hasta üzerinde kesin bir etkisinin olup olmayacağı bilinmemektir. Fakat bununla birlikte migren ağrısı yakın bir zaman diliminde başlayan hastalar, uzun süredir  devam eden hastaların  ağrılarına oranla daha iyi bir şekilde yanıt alabilmektedir. Sıklıkla ilk enjeksiyon, tedavi olduğu gibi aynı anda bir de test kapsamındadır. İlk oksipital sinir bloğu, bu sinirin ağrıyı beyine taşıyan bir sinir olup olmadığının anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Eğer migren ağrılarında herhangi bir azalma söz konusu olmuş ise işte bu durumda oksipital sinirlerin, ağrının bir parçası olduğu anlamını taşıyacaktır. 

İhtiyaç Durumunda Birden Fazla Oksipital Sinir Bloğu Yaptırılabilir Mi? 

Birtakım istisnalar haricinde 6 aylık dönem içerisinde genelde 3 ten fazla oksipital sinir bloğu yaptırılması önerilmemektedir. Bunun sebebi ise fazla sayıda enjeksiyon yapılmasının enjekte edilmiş olan stereodlerin yan etki ihtimalini arttırmış olmasıdır. Bu durumda eğer hastanın fazla enjeksiyon gereksinimi mevcut ise farklı tedavi seçenekleri düşünülebilmektedir.

Migren Sinir Blokajları Tedavisi Ne Sıklıkta Uygulanabilmektedir? 

Migren Sinir Blokajı tedavisi, sıklıkla 1 hafta ile 3-5 enjeksiyon yapılabilmektedir. Daha sonrasında ise aylık uygulamalar yapılabilmektedir. Tekrar eden GON blokajı uygulamalarının migren sıklığı ve şiddetini azalttığı belirlenmiştir. Hangi hastaya hangi tür aralıklar ile uygulanacağına hastaya göre karar verilmektedir.

Migren Sinir Blokajları Tedavisinin Yan Etkisi Bulunabilir Mi? 

Tedavinin etkin oluşunun yanı sıra oldukça da güvenilir bir uygulamadır. Kurallara dikkatli bir şekilde uyulduğu takdirde yan etkileri çok nadirdir. Vücudun herhangi bir yerine yapılmış olan enjeksiyonlarda da  cilt altı kanamalar, tansiyon düşmesi, bulantı veya bayılma gibi yan etkiler görülebilmektedir. Nadiren de olsa kullanılmış olan lokal anesteziye bağlı olarak alerjik reaksiyonlar, duyarlılık gibi yan etkiler de görülebilmektedir. 
Oksipital sinir blokajları tedavisinde ensede   4-5 saat süren uyuşma hali dışında herhangi bir yan etki bulunmamaktadır. Çok nadir olarak ta enjeksiyon bölgelerinde hassasiyet ve baş dönmesi gelişebilmektedir. Yapılan bu işlem, lokalaneatezik ilaca alerjisi olmuş olan, kan sulandırıcı kullanan, kalp hastalığı olan ve diyabet hastalığı olan kişilere uygulanmamaktadır. Bu işlem sırasında kullanılmış olan iğne kafatasından geçmemektedir. Bu sebeple de menenjit, omurilik sıvısı kaçağı, omurilik hasarı riski bulunmamaktadır. 

Migren Tedavisinde Oksipital Sinir Bloğu İşe Yarar Mı?

Migren sinir blokajı işe yarar mı?. Migrende önleyici tedavi amacı ile ilaç kullanmış kişilerde ağrı süresi, şiddeti ve sıklığı azalmaktadır. Oksipital sinir bloğunda aynı şekilde azalma sağlanmaktadır. Bu etkisi ise 4-6 ay içerisinde sürebilmektedir. 
 

Migren Tedavisinde Oksipital Sinir Bloğu Ne Kadar Etkilidir? 

Enjeksiyon uygun bir şekilde yapılmış ise başın aynı taraftaki kafa derisi kısa bir süre içerisinde uyuşacaktır. Ağrı kesicinin etkisi hemen hissedilebilmektedir. Oluşan bu tablo, genellikle sinir bloğu sonrasında 15 dk. İçerisinde hissedilebilmektedir. Lokal anestezinin etkileri ise bir kaç saat içerisinde kaybolabilmektedir. Ağrıları  hafiflemesi sıklıkla uyuşukluk sürdüğü esnada devam etmektedir.

Sinir Blokajı Fiyatları

Migren sinir blokajı fiyatlarında, hangi bölgelere uygulama yapılacağı, uygulayıcı dozu ve kişinin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterecektir. Bu sebeple her bir hastaya belirlenen fiyatlarda da farklılık olacaktır.
 

İletişim Formu

Aşağıdaki form vasıtasıyla bize kolayca ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda size dönüş yapılacaktır.

Konu seçiniz

İlginizi Çekebilecek Konular

Migren Botoksu

Kronik migren atakları başlamasını engellemeye yönelik olan yenilikçi migren tedavi yöntemi, migren botoksu olarak adlandırılmaktadır. 

alzheimer-hastaliginda-iyilesme-mumkun-mu

Alzheimer Hastalığında İyileşme Mümkün mü?

Alzheimer hastalığı yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. 

Baş Ağrısı Tedavisi

Çoğu zaman bir semptom olarak değerlendirilen baş kısmında beliren ağrı, kimi zaman dayanılmaz bir hal alabilmektedir.