Migren Hakkında Her Şey

Migren birçok organı etkileyen kompleks nörolojik bir hastalıktır. Migren sadece baş ağrısı değildir.

Migren baş ağrıları genellikle gerilim tipi baş ağrılarıyla karıştırılıp yanlış tedavi edilmektedir.

Migren neredeyse 5 kişiden 1 ini etkileyen kadınlarda 3 kat fazla görülen önemli kadın sağlığı sorunlarından biri olarak tanımlanabilecek bir hastalıktır.

Baş ağrısı ve migren alt tiplerinin tanısının doğru konulması doğru tedavinin ilk adımıdır.

Migren teşhisi klinik semptomlara dayanmaktadır bu noktada bozukluğu doğrulayabilecek kan, görüntüleme veya girişimsel testler yoktur. Bu yüzden migren ve baş ağrısı tanılarının ayrımında çok sık yanlış tanılar konulmaktadır.

Migren tanısı ve tipinin doğru şekilde konulmasını takiben migren tedavi ve takip planı hayata geçirilirç .Ankara’da bulunan kliniğimizde hastanın tüm nöropsikolojik ve fizyolojik sorgulamasını takiben (uyku düzeni, stres seviyesi, iş hayatı, kullandığı ilaçlar gibi) kombine tedavi yöntemleriyle hastalarımızı takip etmekteyiz. NeuroUpclinic MİGREN GÜNLÜĞÜ uygulamamız ve

NeuroUplinic MİGREN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ VE TAKİP PLANI’mızla tedavide yüksek başarı mümkün olmaktadır.

Hiçbir tedavi yöntemi mucize gibi tek başına yeterli değildir ve gerekli tedavi kombinasyonu deneyimi ve takip tecrübesi olan nöroloji uzmanı tarafından uygulanmalıdır. Migrende her hastanın durumuna uygun olarak ilaç ve ilaç dışı tedavilerin (Migren Botoksu, Periferik Sinir Blokajları, Refleksoloji, Nöromodülasyon gibi)bir kombinasyonu uygulanır. Migren cerrahisi hiçbir uluslararası rehberde tedavi olarak onaylanmamış geri dönüşsüz hasarlar ve atak sıklığını artırabilecek komplikasyonlara neden olabilecek bir yöntemdir ve tedavide kesinlikle uygulanmamalıdır.

Baş ağrısı ve migren tipleri teşhisi ve takibi konusunda deneyimi yetkisi olmayan kişiler tarafından söz konusu işlemler yapılmamalıdır.

Hastalarımızdan en fazla aldığımız geribildirim tek yönlü, hastalığı bütüncül olarak değerlendirmeden yapılan tedavilerin baş arısızlığıdır. Tek başına botoks yapılması, internetten alınan stimülasyon cihazlarının tek başına kullanılmaya çalışılması, baş ağrısı tanı tedavi ve takip konusunda tamamen branş dışı sağlık personelleri tarafından (,medikal estetik hekimleri, dermatoloji ve plastik cerrahi hekimleri hatta diş hekimleri gibi)tek başına bazı işlemlerin uygulanmaya çalışılması medikal tedavilerin eksik planlanması gibi konular hastalarımızın etkin olabilecek tedavilerden faydalanamamasına ve hastalık sürecinin tamamen kronikleşmesine neden olmaktadır.

Migren Tedavisi Ayrıntılı Sorgulama, Doğru Tanı ve Doğru Tedavi Metodlarının Biraraya Getirilmesini Takiben *Doğru Takiple* Sağlanabilir.

Ağrısız Günler Dileğiyle….

Doç. Dr. Akçay Övünç ÖZÖN

Migren Nedir? Migren Sadece Baş Ağrısı mıdır?

Migren denilince ilk akla baş ağrısı gelmesine rağmen migren, genelde tek taraflı baş ağrılarıyla ortaya çıkan ve beraberinde dengesizlikten dönüşümlü görme kayıplarına kadar birçok bulguya neden olabilen nörolojik bir sendromdur. Migren sadece baş ağrısı değildir. Sıklıkla yoğun, kişinin çalışmasını engelleyecek kadar zorlayıcı baş ağrıları ile seyreder. Hastada baş ağrısıyla birlikte mide bulantısı, kusma, konuşma güçlüğü, uyuşma veya karıncalanma ve ışığa ve sese duyarlılık görülebilir. Migrenler çocuklukta başlayabilir veya erken yetişkinliğe kadar ortaya çıkmayabilir. Kadınların migren olma olasılığı erkeklerden 3 kat daha fazladır. Aile öyküsü, migren için en yaygın risk faktörlerinden biridir.

Migren Sık Görülen Bir Hastalık mıdır?

EVET Yaklaşık her 5 kişiden birinde migren hastalığı bulunmaktadır. Migren çok sık görülen bir hastalıktır.

Hemen hemen herkes hayatı boyunca ara sıra baş ağrısı çeker. Bazı insanlarda baş ağrısı geçici ve nadiren ortaya çıkarken bazılarında kronikleşir ve yaşam kalitesini düşürür. Yaklaşık her 5 kişiden biri aslında migren baş ağrıları çekmekte ancak migren olduğunu bilmemektedir. Kişi çocukluğundan beri yaşadığı baş ağrıları aile çevresinde de yaşandığı için normal olarak kabul etmekte genellikle de sinüzit veya stresle ilişkili ağrısı olduklarını düşünmektedirler.

Migren ve Kadınlar

Kadın cinsiyet birçok hastalık riski açısından önemli avantajlar sağlayabilir ancak konu migrense bu avantaj tersine döner. Migren hastalığı kadınları sever. Migren önemli bir kadın sağlığı sorunudur.

Migren hastalığı kadınlarda erkeklerden 3 kat fazla görülmekte olup kronik migrenli hastaların %85’i kadındır. Migren önemli bir kadın sağlığı sorunudur. Östrojen seviyesinde dalgalanmaya neden olan tüm durumlar migren ataklarını tetikleyebilir. Adet dönemi, yumurtlama, gebelik, perimenopozal dönemler atakları tetikleyebilir.

Adetle ilgili migren, herhangi bir migren türü yaşayan kadınların yüzde 60'ını etkiler. Auralı veya aurasız olabilirler. Menstrüasyon öncesinde, sırasında veya sonrasında ve yumurtlama sırasında da ortaya çıkabilirler.

Araştırmalar, adet dönemindeki migrenlerin adet döngüsü ile ilişkili olmayan migrenlere göre daha yoğun olma eğiliminde olduğunu, daha uzun sürdüğünü ve daha önemli mide bulantısına sahip olduğunu göstermiştir.

Migren En Sık Neyle Karışır?

En sık görülen baş ağrısı türü olan migren ve gerilim tipi baş ağrısı bazı benzer semptomları paylaşır. Migren en sık gerilim tipi baş ağrısıyla karıştırılır. Bununla birlikte Migren, gerilim tipi baş ağrılarında görülmeyen birçok bulguyla da ilişkilidir. En önemli konu Migren ve gerilim tipi baş ağrılarının aynı tedavilere farklı yanıtlar vermesidir.

Migren miyim Nasıl Anlayabilirim? Migren Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Baş ağrılarının ayırıcı tanısının ayrıntılı nörolojik öykü, nörolojik muayene gerektiğinde kullanılan kan testleri ve görüntüleme araçlarıyla bir bütün olduğunu unutmamak gerekir. Migren tarama testleri ve anketleri ön tanıyı kolaylaştıracak yardımcı testlerdir.

Migren teşhisi klinik semptomlara dayanmaktadır çünkü bu noktada bozukluğu doğrulayabilecek kan, görüntüleme veya girişimsel testler yoktur. Tanıda kullanılan tarama testleri ve anketler de bu ayırımı yapmaya yardımcı olabilir, çünkü bir doktorun bir hastanın semptomlarının kendi başlarına sunmayı düşünmeyebilecekleri nüansları anlamasına yardımcı olabilir.

Kronik migrenler, gerilim tipi baş ağrıları, ilaç rebound baş ağrıları, Meniere hastalığı ve trigeminal nevralji gibi diğer birçok durumu taklit edebilir. Migren, bu diğer durumlardan farklı bir tedavi yaklaşımı gerektirir ve bu da doğru teşhisi önemli hale getirir.

Bu anketler yüksek bir doğruluğa sahiptir (yüzde 90'ın üzerinde), bu nedenle başka bir şeyle değil, bir migrenle uğraştığınız konusunda oldukça fazla güvence sağlarlar.

MİGREN ANKETLERİ

 • Migren Tanısı İçin POUND Soruları

Migreni ayırt etmek için kendinize POUND sorularını sorun ve yanıtlayın.

P: Baş ağrınız zonklayıcımı? "P", bir migren inpulsatif yapısını ifade eder.

O: Baş ağrınız ne kadar sürüyor? "O", bir kişinin migren için yaklaşık bir gün olan ancak dört ila 72 saat arasında herhangi bir zaman sürebilen baş ağrısının süresini ifade eder.

U: Baş ağrılarınız başınızın bir tarafında mı oluyor? "U", bir kişinin baş ağrısının tek taraflı konumunu ifade eder.

N: Baş ağrınız ile birlikte mide bulantısı ve/veya kusma oluyor mu? "N", baş ağrısı ile birlikte mide bulantısı veya kusmanın varlığına karşılık gelir.

D: Baş ağrın yüzünden işi ya da okulu özlüyor musun? "D", bir baş ağrısının engelleyici yoğunluğunu ifade eder.

Semptomlardan dördü veya beşi mevcutsa, semptomların migrenden kaynaklanma olasılığı yüzde 92'dir. Üç semptom varsa, olasılık yüzde 64'e düşer. Son olarak, semptomlardan iki veya daha azı mevcutsa, migren olasılığı yüzde 17'dir.

 • Migren ID Anketi* Migren İçin 3 Soru Testi*

Bu tarama testi, epizodların süresine, Sosyal hayatı engelleyici etkilerine ve ilişkili semptomlara odaklanan üç "evet" veya "hayır" sorusundan oluşur.

Test öncelikle kişinin son 3 ay içinde iki veya daha fazla baş ağrısı çekip çekmediğine ve bu baş ağrısı oluştuğunda doktora gitme ihtiyacı doğuracak kadar şiddetli olup olmadığına odaklanır.Bu bulgular varsa bu 3 soruya geçilir. 

Son Üç Ayda Bir Baş Ağrısı Aktivitelerinizi Bir Gün Veya Daha Fazla Kısıtladı mı?

Başınız ağrıdığında mideniz bulanıyor veya midenizde rahatsızlık hissediyor musunuz?

Başınız Ağrıdığında Işık Sizi Rahatsız Ediyor mu?

Üç sorudan ikisine "evet" yanıtı, migrenlerin semptomların nedeni olma ihtimalinin yüzde 93 olduğunu gösteriyor.

Migreniniz varsa ve tanı konulamadıysa, yüksek dozda ağrı kesici ilaç almaya yatkın olabilirsiniz, bu da yan etkilere neden olabilir ve ilaçla ilişkili rebound baş ağrılarına neden olabilir.

Migren tanısı konusunda en sık karşılaştığımız olay YANLIŞ TANI KONULMASIDIR. Migren genellikle gerilim baş ağrısı tanısı almakta ve yanlış ilaç ve tedavi kombinasyonları nedeniyle hastanın hayat kalitesini son derece düşürmektedir.

Migren Tek Tip midir? Çeşitleri Var mıdır?

Baş ağrınız olmadan, tek gözünüzde yıldızlar sayarak, dengesizlik ön planda olacak şekilde migren atakları geçirebilirsiniz.Bu farklı bulgular genellikle yanlış tanılar ve yanlış tedaviler anlamına gelir. Migren hastalığının birçok alt tipi türü vardır. En yaygın iki tip aurasız migren ve auralı migrendir. Migreni olan çoğu kişi aura yaşamaz. Her 4 migrenliden birinde aura oluşur. En sık görülen auralar görsel sorunlardır. Daha çok görme alanında parlayan yıldızlar, yanıp sönen ışıklı noktalar, kıvılcımlar, olur. Bazı insanlarda her iki türü de aynı anda gözükebilir.

Migren hastalığı sadece baş ağrısı olmaktan çok daha uzak bulgularla karşınıza gelebilir Bazı migren alt tipleri başka hastalıklarla karışabilir. Pratik hayatta en sık karşılaştığımız olay migren tanısı konulmadan yıllarca çok farklı tedaviler kullanan hastalardır.

Mesela vestibüler migren alt tipinde dengesizlik ön planda olup birçok hastalıkla karışabilir. Vestibüler migrenler ayrıca migreni tetikleyen yiyeceklere karşı hassastır. Böylece diyetinizde değişiklikler yaparak baş dönmesini ve diğer semptomları önleyebilir veya hafifletebilirsiniz.

Oküler migren, oftalmik migren, monoküler migren ve retinal migren olarak bilinen alt tipinde ise tek gözü etkileyen geri dönüşlü parıldama adı verilen ışık parlamaları,scotomata adı verilen kör nokta veya kısmi görme kaybı, bir gözde görme kaybıoluşur. Hastanın oldukça endişelendiği ve sıklıkla göz doktorlarına başvurulan bir migren tipidir. Tek gözünüzde yıldızlar sayıyorsanız oküler migren olabilirsiniz!

Migren Genelde Nasıl Ortaya Çıkar?

Klasik migren genelde dört ayrı aşamada gelişir. Her aşamanın farklı belirtileri vardır. Bu aşamalar şunları içerir:

prodrom (ön bulgular) aşaması

aura (görsel semptomlar veya karıncalanma)

baş ağrısı (ana atak) aşaması

postdrome (iyileşme) aşaması

Migreni olan herkes tüm aşamaları yaşamaz.

Migrende Baş Ağrısı Dışında Neler Olur?

Migren semptomları, baş ağrısının kendisinden bir ila iki gün önce başlayabilir. Bu, prodrom aşaması olarak bilinir. Bu aşamadaki çok değişik bulgular gelişebilir. Yemek isteği, depresyon, yorgunluk veya düşük enerji,sık sık esneme, hiperaktivite, sinirlilik,boyun tutulması gibi görülebilir.

Migren Aurası Nedir? Aura esnasında Neler Olur?

Auralı migrende aura prodrom aşamasından sonra ortaya çıkar. Aura aşaması migrenden hemen önce veya migren sırasında gerçekleşir. Auralar genellikle görsel rahatsızlıklardır, ancak başka durumları da içerebilir. Semptomlar yavaş yavaş oluşur ve yaklaşık 20 ila 60 dakika sürer. Migren yaşayan kişilerin yaklaşık yüzde 30'unda auralı migren vardır.

Bir aura sırasında görme, his, hareket ve konuşmanızla ilgili problemleriniz olabilir. Bu sorunların örnekleri şunları içerir:net konuşma zorluğu,yüzünüzde, kollarınızda veya bacaklarınızda karıncalanma veya karıncalanma hissi hissetmek, şekilleri, ışık flaşlarını veya parlak noktaları görme,geçici olarak görme kaybı

Migrende Başın Neresi Ağrır? Hastalar Genelde Migren Ağrısını Nasıl Tarif Eder?

Hastalar migren ağrısını genelde şu şekilde tanımlar:

Titreşen,zonklayıcı,delici,vurma şeklinde,aynı zamanda şiddetli donuk, sürekli bir ağrı gibi hissedebilir. Ağrı hafif başlayabilir, ancak tedavi edilmezse orta ila şiddetli hale gelecektir.

Migren ağrısı en çok alın bölgesini etkiler. Genellikle başın bir tarafındadır, ancak her iki tarafta da olabilir veya kayabilir.

Başınızda zonklayıcı tek taraflı ağrılar oluyorsa migren olabilirsiniz.

Çoğu migren yaklaşık 4 saat sürer. Tedavi edilmezlerse veya tedaviye yanıt vermezlerse, 72 saat ila bir hafta kadar sürebilirler. Auralı migrenlerde ağrı, aura ile örtüşebilir veya hiç meydana gelmeyebilir.

Migrendeki Mide Bulantısı Ve Kusmayı Nasıl Önlerim?

Migren hastalarının yarısından fazlasının da aynı zamanda mide bulantısı olur. Çoğu hastada kusar. Bulantı baş ağrısıyla aynı anda başlayabilir. Ancak genellikle baş ağrısı başlamasından yaklaşık bir saat sonra başlarlar. Baş ağrınızla birlikte veya özellikle sonrasında bulantınız varsa migren olabilirsiniz.

Mide bulantısı ve kusma , baş ağrısının kendisi kadar rahatsız edici olabilir. Yalnızca mide bulantınız varsa, her zamanki migren ilaçlarınızı alabilirsiniz. Yine de kusma, hapları almanızı veya bunları emilebilecek kadar uzun süre vücudunuzda tutmanızı engelleyebilir. Migren ilacını almayı ertelemeniz gerekiyorsa, migreninizin daha şiddetli hale gelmesi muhtemeldir.

Hastalarımızın kusmadan mide bulantısı varsa, mide bulantısını hafifletmek için bulantı önleyici veya antiemetik ilaçlar olarak adlandırılan ilaçlar önerebiliyoruz . Bu durumda antiemetik, kusmayı önlemeye ve mide bulantısını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Akupresür ayrıca migren mide bulantısının tedavisinde yardımcı olabilir. Bulantı kusma için akupresür noktalarına uygulanan işlem migrenle ilişkili mide bulantısının yoğunluğunu 30 dakika gibi kısa bir sürede azalttığını ve 4 saatte bir iyileşme sağladığını gösterdi.

Akupresur noktalarıyla migren bulantısını azaltabilirsiniz. Özellikle neiguan noktalarıyla migren bulantı kusmalarından kurtulabilirsiniz. Kliniğimizde mevcut ataklar sırasında kullanabileceğiniz şekilde Akupresur noktalarına işlem uygulama eğitimi vererek hastalarımızın bulantı kusma şikayetlerini azaltmalarını sağlıyoruz.

Migren Atağı Başladığında Ne Yapmalıyım?

Öncelikle Sessiz, karanlık bir odada uzanın. Saç derinize veya şakaklarınıza masaj yapın.Bu esnada mentol içeriği ön planda olan esansiyel yağlar içeren stick roller ve migren taşı gibi ürünler kısmen sizi rahatlatabilir.Bunları gözünüze kesinlikle sürmeyin ve cildi tahriş edebileceğini unutmayın.Alnınızın üzerine veya boynunuzun arkasına soğuk bir bez yerleştirin. Buna benzer şekilde migren bantları kullanabilirsiniz.

Migren Bandı Nedir? Ne Kadar Süre Kullanılır? Migren Bandı İşe Yarar mı?

Migren bantları soğuk etkisi ve bazen mentol içeriğiyle migren ağrılarının azaltılmasında yardımcı olarak kullanılabilen ürünlerdir.

Migren ağrıları başladığında öncelikle OTC denilen reçetesiz ilaçlar (parasetamol, NSAİ gibi kullanılır). Bulantı veya kusma nedeniyle ağrı kesici yutamıyorsanız fitiller daha iyi bir seçenek olabilir. Ağrı ne zaman hissedilirse ilaçlar hemen o zaman alınmalıdır. İkincil aşamada migrene atağına özgü triptanlar,ergotaminler, antiemetikler, nöroleptikler gibi ilaçlar kullanılabilir.

Migren Atağından Sonra Kendimi Nasıl Hissederim?

Atak aşamasından sonra, kişi genellikle ruh hali ve hislerde değişiklikler olur. Bunlar coşkulu ve aşırı mutlu hissetmekten çok yorgun ve kayıtsız hissetmeye kadar değişebilir. Hafif, donuk bir baş ağrısı devam edebilir.

Bu aşamaların uzunluğu ve yoğunluğu, farklı insanlarda farklı derecelerde ortaya çıkabilir. Bazen bir aşama atlanır ve baş ağrısına neden olmadan migren atağının meydana gelmesi olasıdır.

Migren İçin En İyi Ağrı Kesici Nedir?

En sık sorulan sorulardan biri olmakla birlikte en iyi bu ağrıkesici diyebileceğimiz bir yanıtı yoktur.

Sizin için en iyi tedaviyi bulmak zaman alabilir. En etkili ilaçları bulmadan önce farklı ilaç türlerini veya kombinasyonlarını denemeniz gerekebilir.

Migren Ağrısına Ne İyi Gelir?

Evde migreninizdeki ağrının giderilmesine yardımcı olabilecek birkaç şeyi deneyebilirsiniz:

Sessiz, karanlık bir odada uzanın.

Saç derinize veya şakaklarınıza masaj yapın.

Alnınızın üzerine veya boynunuzun arkasına soğuk bir bez yerleştirin.

Yürüyüş Migrene İyi Gelir mi?

EVET migrene düzenli egzersiz ve yürüyüş iyi gelir. Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz sadece stresi azaltmanıza değil, aynı zamanda kilo vermenize de yardımcı olabilir. Uzmanlar, obezitenin migrenle bağlantılı olduğuna inanıyor. Kademeli olarak ısınmak için yavaş egzersiz yapmaya başladığınızdan emin olun. Çok hızlı ve yoğun bir şekilde başlamak migreni tetikleyebilir.

Yoga Migrene İyi Gelir mi?

Yoga, Zihninize ve bedeninize sakinlik ve huzur getirebileceği gibi kaygı, depresyon ve ağrı gibi rahatsızlıklara da yardımcı olabilir. Yogayla ilgili yapılan bir çalışmada düzenli tedavi rejimlerine ek olarak yoga yapan kişilerde baş ağrısı sıklığının ve yoğunluğunun azaldığını buldu. Bu katılımcılar ayrıca, PNS'deki aktivite miktarını ifade eden vagal tonusta bir iyileşme yaşadılar.Genel olarak, yoga kardiyak otonomik dengeyi geliştirdi. Otonom sinir sistemindeki ve dolaşım sisteminin düzenlenmesindeki bozukluklar migren ile ilişkilidir. Denge yeniden sağlanırsa, migren olasılığı azalır.

Migreni Tetikleyen Nedenler Nelerdir?

Araştırmacılar, migrenin neden oluştuğu konusunda kesin bir neden belirlememiş olmasına rağmen migren ataklarını tetikleyebilecek bazı faktörler bulmuşlardır.Başlıca migren tetikleyicileri;

 • parlak ışıklar
 • şiddetli sıcaklık veya hava koşullarında diğer aşırılıklar
 • dehidratasyon
 • barometrik basınçtaki değişiklikler
 • adet , hamilelik veya menopoz sırasında östrojen ve progesteron dalgalanmaları gibi kadınlarda hormon değişiklikleri
 • aşırı stres
 • yüksek sesler
 • yoğun fiziksel aktivite
 • öğün atlamak
 • uyku düzenindeki değişiklikler
 • oral kontraseptifler veya nitrogliserin gibi belirli ilaçların kullanımı
 • sıradışı kokular
 • belirli yiyecekler
 • sigara içmek
 • alkol kullanımı
 • seyahat

Migrenli hastaların takiplerinde kliniğimizde uygulanan NeuroUpclinic MİGREN GÜNLÜĞÜ uygulaması tetikleyicileri bulmak için çok önemlidir. Ne yaptığınızı, hangi yiyecekleri yediğinizi ve migren başlamadan önce hangi ilaçları aldığınızı yazmak, tetikleyicilerinizi belirlememize yardımcı olabilir.

Beslenmenizi düzenleyin Migren başağrılarından kurtulun

dr-1

Doç. Dr. Akçay Övünç Özön - https://www.akcayovuncozon.com 

dr-2

Uzm. Dyt. Müge Özturna - https://diyetisyenmuge.com

Bazı yiyecekler veya yiyecek bileşenlerinin migreni tetikleme olasılığı diğerlerinden daha yüksek olabilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Alkol veya kafeinli içecekler
 • Nitratlar (işlenmiş etlerde koruyucu), aspartam (yapay şeker) veya monosodyumglutamat (MSG) gibi gıda katkı maddeleri
 • Bazı yiyeceklerde doğal olarak bulunan tiramin

Tiramin, gıdalar fermente edildiğinde veya yaşlandığında da artar. Bazı eski peynirler, lahana turşusu ve soya sosu gibi yiyecekler bol miktarda tiramin içerir. 

Migren atağını tetikleyen gıdaları bulmak ve elimine etmek atak sıklığında çok önemli azalmalara neden olabilir.Ayrıca gıda intoleransına sahip olduğunuz gıdaların elimine edilmesi migren ataklarınızın sıklığının azalmasına yardımcı olur.Gıda tetikleyicilerini bulmak ve gıda intoleransına sahip olduğunuz gıdaları diyetinizden elimine etmek için NeuroUpclinic HAFTALIK YEMEK GÜNLÜĞÜ ve NeuroUpclinic GIDA ALERJİ TESTİ uygulamasını kullanmaktayız.Tetikleyicilerin ve alerjik olduğunuz gıdaların saptamasını takiben Uzm.Dyt.Müge Özturna rehberliğinde uygulanan NeuroUpclinic MİGREN ELİMİNASYON DİYETİ ile migren başağrısı atak sayısında çok önemli azalmalar sağlamaktayız.

Daha fazla bilgi için;

https://akcayovuncozon.com/migren-bas-agrilari-ile-savasan-migren-dusmani-super-gidalar

https://akcayovuncozon.com/alerjik-oldugunuz-gidalari-bulun-migren-bas-agrilarindan-kurtulun

Migren Ataklarını Nasıl Önleyebilirim?

Migrende Tedavi Planlaması

Migrenler iyileştirilemez, ancak bütüncül olarak tüm tetikleyicilerin saptanması doğru tedavi kombinasyonlarının oluşturulması ve doğru takiple atak sıklıklarının azaltılması ve hasta konforunun sağlanması mümkün olmaktadır.

Tedavi planınız şunlara bağlıdır:

 • Yaşınız, özel durumlar( hamilelik gibi)
 • Ne sıklıkla migren atağınız var?
 • Sahip olduğunuz migren türü nedir?
 • Migren atağınız ne kadar sürüyor, ne kadar şiddetli ağrınız var? Sizi okula veya işe gitmekten ne sıklıkla alıkoyuyor?
 • Mide bulantısı veya kusma ve diğer semptomları içeriyor mu?
 • Diğer hastalıklarınız ve kullandığınız diğer ilaçlar
 • Migren ataklarının gıdalarla ilişkisi
 • Uyku düzeniniz nasıl?

gibi çok ayrıntılı nörolojik bir sorgulamayı takiben;

 • Stres yönetimi ve migren tetikleyicilerinden kaçınma dahil yaşam tarzı düzenlemeleri
 • NSAID'ler veya asetaminofen  gibi ağrıkesiciler
 • Migrenleri önlemeye yardımcı olmak için kullanılan reçeteli migren ilaçları
 • Migrende kullanılan ilaç dışı yöntemler(botoks,blokaj,nöromodülasyon vb)
 • Bulantı veya kusmaya yardımcı olacak reçeteli ilaçlar
 • Adet döngünüzle ilişkili olarak migren ortaya çıkarsa hormon tedavisi
 • Migren ataklarınızı tetikleyen gıdaların saptanması ve migrenden koruyucu diyet listelerinin oluşturulması
 • biofeedbackmeditasyon, akupresür gibi integratif önerilerle kişisel kombine bir tedavi planı yapılır.

Migrende İlaç Tedavisi

Bu seçenekler, migreninizin şiddetine ve diğer sağlık durumlarınıza bağlı olacaktır. İlaç seçenekleri, hem önleme hem de bir atak sırasında tedavi için olanları içerir. İlk etap tedaviler OTC denilen reçetesiz ağrı kesicileri içerirken(Parasetamol,NSAİ gibi) devamında antiemetikler, triptanlar, gibi daha spesifik ilaçların kullanımı gerekebilir.

Migren tedavisinde son dönemde kullanılmaya başlayan migren aşısı olarak bilinen CGRP Antagonistleri her ay enjeksiyon yoluyla yapılan yaklaşık %50 etkinliğe sahip seçeneklerdir.Tekrarlayan enjeksiyonlarla etkinlik artabilmektedir.

İlaç Aşırı Kullanım Baş Ağrısı

Her türlü baş ağrısı ilacının sık ve tekrarlayan kullanımı, ilaç aşırı kullanımı baş ağrısını tetikleyebilir. Migrenli kişilerde bu komplikasyonun gelişme riski daha yüksektir.

Migrende İlaç Dışı Tedavi Yöntemleri

Migren Ve Diğer Baş Ağrılarında Kullanılan Blokaj Tedavileri

Özellikle ilaç kullanımından kaçınılan hamileler ve emzirenler ile ve altta yatan hastalıkları olan yaşlı bireylerde blokaj uygulamalarının önemli avantajları bulunmaktadır.

Baş ağrılarının tedavisinde en sık uygulanan sinir blokajı yöntemi; büyükoksipital sinir blokajı(GON), küçük oksipital sinir (LON),sfenopalatin, supratroklear, supraorbital ve aurikulotemporal sinir blokajlarıdır.

Bunların içinde en sık uygulanan blokaj tipi GON blokajıdır. Baş ağrısı tipine göre uygulanacak blokaj tipi değişmektedir. Blokaj işlemleri özellikle küme baş ağrılarında ve kronik migrende önemli faydalar sağlamakta olup sıklığına altta yatan hastalık ve hastaya göre karar verilmektedir.

Blokaj uygulamaları hasta değerlendirmesine göre botoks nöromodülasyon ve diğer uygulamalarla kombine edilerek etkinliği artırılabilir.

Daha Fazla Bilgi İçin link https://akcayovuncozon.com/migren-ve-diger-bas-agrilarinda-periferik-sinir-blokajlari

Migren İçin Botoks Tedavisi

fotograf

Migrendeki ağrı kesici kötü kullanımından hemen kurtulabilmek için profilaktik tedaviler içinde en hızlı etki eden tedavilerden biri migren botoksudur. Migren botoksu, alın, iki taraflı şakak arkası bölgeler, oksipitalbölgeler, ense kökü bölgesi ve trapezlerde olmak üzere en az 31 noktaya uygulanır. İşlem süresi tek seansta 15-20 dakikadır. Etkisi yaklaşık 1 haftada başlar, 3-6 ay sürer. Etkinliği 1 ay sonra değerlendirilir. Ağrılı gün sayısı ve ağrı şiddetini en az %50 azaltması bile etkili olduğunu gösterir. Amaç ağrılı gün sayısını ve şiddetini azaltıp ağrı kesici kullanımını azaltmaktır.

Migren botoksu etki edene kadar ki sürede köprü tedavi uygulanabilir (kortizon tedavisi gibi) En etkilisi migren botoksu ile beraber GON (büyük oksipital sinir) blokajı yapmaktır. Migren botoksu yaptıramayanlar için de yine haftada bir tekrarlanan 4 seans GON blokajı daha sonra ayda bir tekrarlanabilir. GON blokajı lokal anestetiklerin bazen de kortizonla kombine edilerek GON denilen bölgeye enjekte edilmesi yoluyla ağrı tetiklenmesinin önüne geçilmesidir. Migren botoksu etkinliği %90’a yakındır ancak hamileler ve emzirenlerde önerilmez.GON blokajı hamileler ve emzirenlerde de güvenle uygulanabilir.

Migrende botoks uygulaması doğru botoks tipi doğru noktalar doğru uygulayıcı doğru tanı ile uygulandığında neredeyse 3-6 ay süreyle kesintisiz etki sağlayan, 10 hastadan 9’unda etkili olan blokaj ve medikal kombine tedavilerle desteklendiğinde çok daha etkili sonuçlar alınabilen uygulama kolaylığı içeren bir tedavi yöntemidir.

İşlem etkinliği ve ücretini kıyaslamak gerekirse migren ataklarından korunmada kullanılan yaklaşık %50 etkinliğe sahip migren aşısı olarak bilinen CGRP antagonistleri 6 ay boyunca 6 kez uygulanırken, Botoks uygulaması tek seferde yapılır ve maliyeti 6 aylık doz maliyetinin sadece altıda biri kadardır.

Tüm dünyada Migren botoksu işlemi bu konuda sertifika/deneyime sahip nöroloji uzmanları tarafından yapılması durumunda ödenmekte ve karşılanmaktadır. Ülkemizde son zamanlarda Botoks kullanımının kozmetolojik durumlarda kullanımın artmasını takiben migren tedavisinde de kullanımı artmış olup medikal estetik uzmanı, dermatoloji, plastik cerrahi uzmanı hatta diş hekimleri gibi branş dışı hekimlerce uygulanması neticesinde;

Yanlış tanı, (Uluslararası Baş ağrısı Derneği baş ağrılarını 14 ana grup ve yüzlerce alt grup olarak sınıflandırmıştır.Hangi baş ağrısı tipine sahipsiniz ve tedaviniz nasıl planlanacak?)

Yanlış noktalara uygulama,

Yanlış ve onaysız botoks tipleriyle uygulama,

ve eksik tedaviler nedeniyle son derece olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir.

Migren kompleks nörolojik bir hastalıktır tanısı ve tedavisi deneyimli nöroloji uzmanları tarafından yapılmalıdır. ANKARA’da bulunan kliniğimizde migren değerlendirmesi, botoks uygunluğu ve migren takibi bu konuda 1000’den fazla işlem deneyimi olan Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Akçay Övünç Özön tarafından yapılmaktadır.

Kronik migren tedavisi görüldüğü üzere hasta ve Nöroloji uzmanının işbirliği içinde sabırla yürütmesi gereken bir süreçtir. Hastanın da bu süreçte çok kararlı olması ve tedavi sonuçlarını doktoruyla paylaşması çok önemlidir. Tabi ki en iyisi migren deyip geçmeden ağrıları kronikleşmeden kontrol altına almaktır. Sadece botoks, sinir blokajları ya da diğer medikal tedavilerin tek başlarına değil kombine uygulanması gerekebilir. Her hastanın durumuna göre uygun tedavi seçeneklerine hastayla beraber karar verilmeli ve uygulanmalıdır.

Daha Fazla Bilgi İçin; link https://www.akcayovuncozon.com/migren-botoksunu-kim-yapar

Nörostimülasyon Yöntemleri

Supraorbital Sinir Stimülasyonu, Vagal Sinir Stimülasyonu, Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS)

Girişimsel olmayan ve baş çevresinden cihazlar yardımı ile uygulanan yöntemler olup bugün için, bu yöntemlerden Vagal Sinir Sitümülasyonu ve Supraorbital Sinir Sitümülasyonu cihazlarının kronik migrende yararı gösterilebilmiş ve FDA onayı alabilmiştir. Sefaly Supraorbital Sinir Stimülasyonu cihazı her gün 20 dakika boyunca 90 gün kullanılması önerilmektedir. Atak önleme etkinliği sınırlıdır. VSS cihazlarıküme baş ağrısı tedavisinde öncelikle etkili olabilen bir cihazdır. Kardiyak aritmi ve kalp pili olanlarda dikkatli olunmalıdır. Fiyat dezavantajı bulunmaktadır. Migrende ataklarının tedavisinde ve koruyucu tedavide kullanımı için FDA onayı almıştır. Seçilmiş vakalarda uygulanabilir.

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) Migrende Kullanılır mı?

TMS yönteminin kronik migren tedavisinde kullanımı için yeterli kanıt bulunmamaktadır. TMS’nin sadece “auralı migrenin akut atağının tedavisinde” yararlı olabileceği gösterilmiştir. Atak esnasında TMS cihazı bulup uygulama yaptırmak pratikte imkânsız olup bu yönde ciddi bir kısıt bulunmaktadır.

Migren Ameliyatları Migrenden Kurtulmamı Sağlar mı?

Büyük ihtimalle HAYIR. Hatta migren ataklarınızın kötüleşeceği ve geri dönüşsüz komplikasyonlarla karşılaşacağınız bir yöntemden bahsediyoruz. Migren tedavisinde migren ameliyatlarının hiçbir geçerliliği yoktur ve kesinlikle uygulanmamalıdır. Migren ameliyatı adıyla yapılan cerrahi girişimler geri dönüşsüz hasarlara, cerrahi uygulanan sinirlerde kalıcı nöropatik ağrılara ve ağrıların dirençli hale gelmesine yol açabilir.

Migrende cerrahi yaklaşım son yıllarda özellikle kronik dirençli migren olgularında kullanıldığı öne sürülen ve migrenin cerrahi tedavisi olarak bildirilen trigeminal sinir dallarına yönelik kraniyal mikrovasküler endoskopik dekompresyon yönteminin bugüne kadar kanıta dayalı tıp açısından geçerliliği ve güvenilirliği netlik kazanmamıştır.

Tüm bu cerrahi yöntemler potansiyel geri dönüşümsüz komplikasyonlara yol açabilir. Cerrahi sonrası ağrıların dirençli hale gelmesi ve cerrahi uygulanan sinirde daha sonra gelişen nöropatik ağrı sık başvuru sebeplerindendir. Ağrılar direnç kazandığında, migren sebebiyle yaşam kalitesi etkilenmiş olan hasta için daha zor bir sürece girilmiş olur. Ulusal ve uluslararası düzeyde bu yöntem kronik migren olgularının tedavisinde kabul edilerek uygulanan yöntemler arasında yer almamaktadır. Cerrahi uygulama tekniklerinin hiçbirinin tedavi kılavuzlarında yeri yoktur.

İletişim Formu

Aşağıdaki form vasıtasıyla bize kolayca ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda size dönüş yapılacaktır.

Konu seçiniz

İlginizi Çekebilecek Konular

kronik-migren-ve-botoks-tedavisi

Kronik Migren ve Botoks Tedavisi

Migren aslında oldukça sık görülen, kadınları daha fazla etkileyen ve yaşam kalitesini bozan, orta ya da şiddetli düzeyde olabilen baş ağrılarıdır.