Migren Botoksu

 

Kronik migren atakları başlamasını engellemeye yönelik olan yenilikçi migren tedavi yöntemi, migren botoksu olarak adlandırılmaktadır. 

Migren rahatsızlığına sahip olan bireyler bu hastalıktan dolayı ışıktan etkilenir ve kalabalık ortamlara girmezler. Sosyal hayatlarında kısıtlayıcı şekilde baş ağrısı yaşayabilmektedirler. Bu sebeple, migren ataklarının sık olduğu durumlarda ve kişilerin ilaç ile çözüme ulaşamadığı zamanlarda botoks işlemi önerilir. Migren botoksu yapılarak hastanın hayat kalitesi yükselir ve ağrıları azaltılır. Botoks işlemi ile kronik hale gelmiş olan baş ağrılarında ciddi derecede azalma sağlanır. 

Migren insanın hayat kalitesini oldukça düşüren bir hastalıktır. Son dönemlerde migren botoksu olarak anılan tedavi yöntemi ile migren rahatsızlığında oldukça etkili sonuçlar elde edilmektedir. 

Migren Rahatsızlığı Nedir? 

Migren atakları bir ayda 15 günden fazla sürüyor,bu atakların en az 8 i migren karakterinde ve en az 3 aydır devam ediyor ise “kronik migren ağrısı” tanısı alınmaktadır. Migren rahatsızlıklarının 10'da 1’i kronik migrendir. Yaşam kalitesini düşürmekte olan migren ataklarının tamamen gidermeye yönelik etkili bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Migren Rahatsızlığı Sebepleri 

Migren sebepleri tam olarak anlaşılmasa da, çevresel ve genetik faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. Migren hastalığının ailesel geçiş oranı %40-75 arasındadır. Bununla birlikte hormonal değişimlerin oldukça sık olduğu kadınlarda daha çok görülmektedir. Cinsiyet fark etmeksizin migren botoksuherkese uygulanabilmektedir.

Migren ataklarını tetikleyebilen faktörler ise aşağıdaki gibidir:

 • Alkol tüketimi,
 • Bazı ilaçların kullanılması,
 • Stres,Aşırı duygusallık ve aşırı hassasiyet,
 • Bazı gıdalar ,
 • Kadınlardaki regl dönemi ve regl dönemine bağlı olarak meydana gelen hormonal değişiklikler,

Migren Belirtileri Nelerdir? 

Başlıca migren belirtileri aşağıdaki gibidir:

 • Zonklayıcı baş ağrısı,
 • Işığa ve sese tahammülsüzlük,
 • Mide bulantısından oluşan belirtiler.

Kronik migren atak sayılarını azaltan ve olan atakların daha hafif geçmesinde etkili olan Migren botoksugünümüzde dünyada çok etkili ve oldukça popüler olan bir işlemdir. 

Migren Hastalığı Aşamaları Nelerdir? 

Klasik migren hastalığı dört ayrı aşamada gelişir. Her aşamanın farklı belirtileri vardır. Bu aşamalar şunları içerir:

prodrom aşaması

aura

baş ağrısı (atak) aşaması

postdrome (iyileşme) aşaması

Migren Tedavisinde Botoks Yöntemi 

Migren ağrısı tedavi seçenekleri arasında yer alan botoks işlemi tıbbi bir uygulama olarak yapılır. Bu tıbbi işlem tesadüf sonucu bulunmuştur.Güzellik ve estetik amacı ile yüze uygulanan botoks işlemleri birçok bireyde migren ataklarının azalmasına neden olduğu için botoksun migren tedavisinde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu uygulamaya da Migren botoksuadı verilmiştir. Bu sebeple bu alana dair birçok bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapılmış ve hala daha yapılmaktadır. 

Bununla birlikte, yapılan bilimsel araştırmalara bağlı olarak baş ve  boyun bölümündeki migren atağının başlamasına sebep olan yerler belirlenmiş olup bu özel noktalara botoks enjekte edilmektedir.Botox'un kronik migrendeki etkisinin nasıl olduğu tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genel olarak migren ağrı yollarında yer alan duyu sinirlerini etkileyerek etki ettiği kabul edilmektedir. Amerikan İlaç Dairesi, yani FDA tarafından botoks,2010 senesinde kronik migrenin önleyici (profilaktik) tedavisinde kullanılabilen bir ilaç olarak onaylanmıştır. Migren tedavisinde botoks bu zamandan bu yana yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Migren Botoksu Hangi Bölgelere Yapılır? 

Migrenbotoksu işlemi ile ilgili olarak Ankara neuroupclinicte belirlenmiş 31 nokta başta olmak üzere hasta özelinde uygulama noktaları belirlenmektedir.

Migren Botoksu Nasıl Yapılmaktadır? 

Migren botoksu 7 farklı alın bölgesini içerisine alan, toplam da 31 noktanın (alın, boyun, şakaklar ve ense)botoksenjeksiyonunu içermektedir. Migren tedavisi için botoksenjeksiyonları yapılırken çok ince iğneler kullanıldığı için ağrı duyulmamaktadır. 

Toplam 150 üniteden fazla botoks, önceden belirlenmiş olan özel bölgelere 3-6-8 ayda bir (hasta özelliğine göre)yapılmaktadır. Hastaların migren şiddeti, migren atak sayıları ve hastalığın ciddiyetine bağlı olarak noktalar ve kombinasyonlar değişebilmektedir.

Migren tedavisinde botoks güvenilir midir? 

Migren botoksutedavisi Amerikan İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay almış güvenilir bir işlemdir. Botoks işleminde lokal anestezi kremler kullanılabilmektedir. Hasta işlem esnasında acı ya da ağrı hissetmemektedir. Bununla beraber, Botoks ile migren tedavisi ortalama olarak 30 dakika sürmektedir. Hastalar düzenli bir şekilde yaptırdıkları taktirde faydaları devam etmektedir. 

Migren botoksu işlemi sonrasında ne zaman etki başlar?

Migren botoksu işlemi sonrasında etkisi ortalama 3 gün sonra başlamaktadır. Migren botoksu işleminde sıklıkla etkinin tam olarak oluşmasının 10-14. gün olduğu görülmektedir. 

Migren botoks etkisi ne kadar sürmektedir? 

Migren botoksuişleminin etkisi 4-6 ay kadar sürmektedir. Migren Botoksunun etki süresi işlemi yaptıran kişiler arasında farklılık gösterebilmektedir.

 

 

Migren botoksu kimlere yapılabilmektedir?

Kronik migren tanısı alan hastalara Migren botoksuişlemi yapılabilmektedir. Bununla birlikte; 

 • Hamile olmayan kadınlara yapılabilir.
 • Bebeğini emzirme dönemini tamamlamış olan kadınlara yapılabilir.
 • Hormonal gelişimi tamamlanmış olan kişilere yapılabilir.
 • Migren dışında başka bir sağlık sorunu olmayan erkeklere ve kadınlara yapılabilir.

Ayrıca, Migren tedavisinde kullanılan botoks işleminin herhangi bir yan etkisi yoktur. Migren botoksu şakak, ense, sırt ve baş bölgesine enjekte edilen bir uygulamadır.

Migren Botoksu Faydaları Nelerdir? 

Migren tedavisinde kullanılan botoks işleminin birçok avantajı bulunur. Migren tedavisinde botoks işleminin kullanılmasının en önemli faydası ilaç kullanımının oldukça azaltılmasıdır. Hatta bazı kişiler hiç ilaç kullanmaz. 

Migren botoksu işleminin temel amacı, migren ataklarının başlamadan önlenmesinin sağlanması ve bunun sayesinde kronik migren hastalarına oldukça ciddi bir hayat konforu sağlamaktır. Amerikan İlaç Dairesi ( FDA ) onaylı olan ilk migren önleyici tedavidir. Migren botoksu faydaları nedeni ile Amerika Birleşik Devletlerinde kronik migren tedavisinde en fazla kullanılan işlemlerin başında gelmektedir. 

Migren botoksuişleminin en büyük faydalarından biri, Botoks’un migreni engelleyebilen pek çok ilacın sebep olabileceği kilo alımı, mide bulantısı, halsizlik ve diğer yan etkilere sebep olmamasıdır. Migren tedavisi için botoks kullanıldığında, diğer Botoks kullanımlarında sıklıkla görülen yan etkileri de görülmemektedir.

Migren Botoksu Tedavisi 

Bireylerin oldukça şiddetli bir şekilde migren atakları geçirmesi ile beraber kronik hale gelen baş ağrıları tedavi seçenekleri oldukça az olmaktadır. Migren botoksu işlemi migren belirtilerini azaltır. Migren atağı yaşayan kişilerde 3 ay ya da 6 ay arasında botoks işleminin yapılması alternatif bir tedavi seçeneği olmaktadır. Bununla beraber, botoks işlemi migrenin şiddetini, sıklığını ve süresini azaltmaktadır. Böylece hastalar 6 aylık bir süre ile migren ağrılarından kurtulur ve hayat kaliteleri de yükselmiş olur. Migren problemi yaşayan kişilerin öncelikli olarak nöroloji uzmanına giderek fiziksel muayeneden geçmeleri gerekmektedir. Fiziksel muayene sonrasında hastaya gerekli incelemeler yapılır ve kan tahlilleri alınır. Gerekli olan durumlarda MR taraması da istenebilmektedir. Yapılan bu tetkiklerde eğer baş ağrısına sebep olan herhangi bir sebep yok ise o zaman botoks işlemi alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Bununla beraber hastanın, migren atakları 15 günden daha fazla ağrılı bir şekilde yaşanıyor ise ve ilaç içtiği halde ilaç tedavisinin hiçbir etkisi bulunmuyor ise o zaman botoks işlemi uygulanabilmektedir. Baş arkasına, alın, şakaklar ve boyundaki belirli nokalaramigren botoksuuygulanmaktadır.

Migren Botoksu Tedavisi Aşamaları Nedir? 

Migren botoksu işleminin, yöntem stratejisi kişinin tıbbi durumuna, baş ağrısının sıklığına ve şiddetine bağlı olarak belirlenir. Migren hastalığının botoks yöntemi ile tedavi edilmesinde küçük iğneler kullanılır. Bu iğne yardımı ile ağrının meydana geldiği bölgelere botoks ilacı enjekte edilmektedir. Yapılan uygulama esnasında ağrı ya da acı hissedilmemektedir.

 

Migren Botoksu Hangi Doktor Tarafından Yapılmaktadır? 

Migren botoksu hangi doktor tarafından yapılır ya da migren için hangi doktora gidilir soruları sıklıkla merak edilen sorulardandır. Migren için botoks işlemi mutlaka başağrısı konusunda uzman nöroloji alanında uzman bir hekim tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Olası migren botoksu zararlarından korunabilmek için doğru yerde olduğunuzdan emin olmak gerekmektedir.

Migren hastalığı nörolojik bir hastalıktır 15 alt tipi vardır tanısının doğru konulması bile başağrısı tedavisi konusunda deneyim gerektirir.

Migren hastalığında uygulanması gereken tüm sorgulamalar ve ek tedaviler sadece bu konuda deneyimli bir nöroloji uzmanı tarafından tamamlanabilir.

Migren Botoksu İşlemi Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli? 

Migren botoksuişlemi sonrası 2 gün boyunca yeşil çay, omega 3, kan sulandırıcı ilaçlardan ve E vitamininden uzak durulması gerekmektedir. Bununla birlikte 2 gün boyunca sportif faaliyetlerden, sauna ve sıcak su hamamlardan da uzak durmak yerinde olacaktır.  

Migren Botoksu Fiyatları 

Migren botoksu fiyatları ülkemizde maalesef kullanılan onaysız botokslar,branş dışı deneyimsiz uygulayıcılar,gibi konular nedeniyle çok fazla farklılık göstermektedir.Ancak etkisiz ve eksik uygulamaların çok daha fazla maliyeti olacağı unutulmamalıdır.

Ankara’da bulunan neuroupclicte,uygun noktalara doğru botoksflakonları kullanılmakta olup Migren botoksufyatları,kullanılan botoksflakonu seans sayısı, hastanın durumu, yaşı, cinsiyeti, işlemin yapıldığı klinik, uygulama yapan doktorun donanımı ve tecrübesi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Migren botoksu işlemi yaptırırken klinik seçimine oldukça dikkat edilmelidir. İşlemin güvenilir ve alanında uzman olan kişiler tarafından yapıldığından emin olunmalıdır. 

İletişim Formu

Aşağıdaki form vasıtasıyla bize kolayca ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda size dönüş yapılacaktır.

Konu seçiniz

İlginizi Çekebilecek Konular

Küme Baş Ağrısı Tedavisi

Her 1000 kişiden yaklaşık 1 ila 2 kişiyi etkileyen nadir bir baş ağrısı türüdür.Küme baş ağrısı  bir kişinin yaşayabileceği en acı verici durumlardan biridir. Küme baş ağrısı yaşayan kadınlar, ağ

Migren Sinir Blokajları

Migren, hastaların günlük yaşamlarını etkilemektedir. Hastaların gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu aktivitelerde aynı zamanda kısıtlılık yaratabilen baş ağrısıdır.

hamilelikte-migren-bas-agrisindan-ilac-almadan-sinir-blokajlariyla-kurtulun

Hamilelikte ve Emzirme Döneminde Migren Baş Ağrısından İlaç Almadan Sinir Blokajlarıyla Kurtulun

Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda migren yaygındır. Hamilelik dönemi genellikle migren ataklarının azaldığı bir dönemdir. Ancak başağrıları olmadan auralar olabilir.Standart migren tedavileri ge