Küme Baş Ağrısı Tedavisi

İnsan sağlığını en çok etkileyen rahatsızlıkların başında ağrılar gelmektedir. Baş ağrısı birçok kişide bulunmakta ve yaşam kalitesini düşüren bir durum olarak ortaya çıkarmaktadır. Baş ağrısı kişiden kişiye değişmekle birlikte ağrının şiddeti de farklı olabilmektedir. Çok sık rastlanan baş ağrısı şikayetlerinin pek çok sebebi bulunmaktadır. Bu sebepler bazen kalıtsal sorunlardan oluşurken bazen de çevresel problemlerden ortaya çıkmaktadır. Birçok tipi olan baş ağrısı bazı bireylerde psikolojik olarak da kendini göstermektedir.Kümebaşağrıları görece nadir görülen başağrısıtiplerindendir.Kümebaşağrısı intihar başağrısı olarak tanımlanmakta olup Küme baş ağrısıtedavisi hastanın yaşam kalitesi için son derece önemlidir.

Küme Tipi Baş Ağrısı Nedir?

Genel itibarıyla küme tipi baş ağrısı şiddetli ağrı bulunduran bir hastalıktır.Ağrının şiddetinden hasta gece uykusundan uyanacak duruma gelmektedir. Belirli bir bölgeye yoğunlaşan bu ağrılar saatlerce kişiyi ağrıdan kıvrandıracak duruma sokmaktadır. Çoğunlukla tek yönlü göz etrafında bir ağrı ile kendini göstermektedir. Bu ağrılar göz çevresinde oyucu bir etkiye sahiptir. Sık ataklar ile ortaya çıkmaktadır. Bu ataklardan sonra tedavisine başlanan küme tipi baş ağrısının tedavisi haftalar, aylar hatta yıllarca sürebilir. Bu baş ağrısı tipinde hayati tehlike bulunmamaktadır. Ancak ağrıların şiddeti ve atakların fazlalığı yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu durumdan kurtulmak için küme baş ağrısı tedavisi kaçınılmazdır. Yapılacak olan etkili bir tedavi ile küme tipi baş ağrısı ataklarının süresi kısaltılabilir, ayrıca ağrının şiddeti düşürülerek ağrıya daha katlanılabilir bir durum oluşturulabilmektedir. Bazen yapılan ilaç tedavileri bu atakların sayı ve süresini azaltabilmektedir.

Küme Tipi Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Bireylerin hayat standartlarını düşüren ve sürekli zor bir durum oluşturan birçok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklardan en sık görüleni baş ağrılarıdır. Baş ağrılarının sebebi çoğu kez bulunamamaktadır. Küme tipi baş ağrısı da bunlardan biri olmaktadır. Tam olarak nasıl ve neden ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak hastalığa bireyin vücudunun biyolojik saatindeki (hipotalomus) anormalliklerinin sebep olduğu düşünülmektedir. Gerilim tipi baş ağrıları ve migren gibi hastalıklardan farklı olarak küme tipinde gıdalar ve hormonal değişikliklerin etkili olmadığı kanısına varılmaktadır. Ancak bazı gıdaların ağrının şiddetini arttırdığı da düşünülmektedir. Bunların başında alkol gelmektedir. Bu hastalığı geçiren bireyler alkol tüketiminden sonra ağrıların şiddetinin arttığını belirtmektedir. Bu nedenle küme tipi baş ağrısını çeken bireyler alkolden uzak durmak zorundadırlar. Küme baş ağrısıtedavisi sırasında alkol kullanımı tamamen bırakılmalıdır. Hastalığı tetikleyen diğer bir etken de ilaçlardır. Kalp hastalığı tedavisinde kullanılan nitrogliserin içeren ilaçlarda diğer bir etken olarak bilinmektedir. Bu ilaçlar tedavileri gereği kullanılmak zorunda olunduğundan baş ağrısını şiddetlendirmektedir.

Küme Tipi Baş Ağrısı Risk Faktörleri

Hastalığın şiddetinin artması veya atakların sıklaşmasına sebep olan bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlar:

 • Cinsiyet: Küme tipi baş ağrısı risk faktörlerine bakıldığında cinsiyet farklılığı olduğu görülmektedir. Bu farklılıkla hastalığa erkek bireylerde daha sık rastlandığı gözlenmektedir. Az da olsa kadın bireylerde de görülen hastalığın şiddeti erkeklerde daha çok olmaktadır. Küme baş ağrısı tedavisi erkek veya kadın cinsiyete göre değişmemektedir.
 • Yaş: Baş ağrıları hemen hemen her yaşta kendini gösterebilen hastalıklardır. Küme tipinde de aynı durum söz konusudur. Her yaşta görülen bu ağrılara en çok 20 ile 50 yaş aralığında rastlanmaktadır. Bu yaş aralığında olan vakalar en şiddetli hastalar olarak gözlemlenmektedir.
 • Sigara ve Alkol Kullanımı: Baş ağrıları çoğu zaman çevresel sebepler ile ortaya çıkmaktadır. Küme tipi baş ağrısı hastalığının sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bundan dolayı sigara ve alkol kullanımının hastalığı tetikleyen sebeplerden biri olduğu düşünülmektedir. Çünkü küme tipi baş ağrısı çeken bireylerin çoğunun sigara içicisi olduğu görülmektedir. Ağrıyı çeken bireyler sigara etkisinden sonra sigarayı bırakmak istemektedirler. Ancak ataklar sıklaştıktan sonra sigarayı bırakmanın hiçbir etkisi olmamaktadır. Bu nedenle küme baş ağrısıtedavisi sırasında sigarayı bırakmak ile alakalı bir yöntem bulunmamaktadır. Ayrıca Alkol kullanımı hastalığın şiddetini arttırmaktadır. Bununla beraber ataklar da sıklaşabilir.
 • Aile Öyküsünün Etkisi: Diğer çoğu hastalıkta olduğu gibi küme tipi baş ağrısı taşıyan bir ebeveyn veya kardeşlerden birinde ağrı varsa kişide görülme riski artmaktadır.

Küme Tipi Baş Ağrısının Belirtileri

Bu hastalık genellikle önceden herhangi bir uyarı vermeden ortaya çıkmaktadır. Bu da önlem almayı zorlaştırmaktadır. Ancak sık olarak görülen belirtileri bulunmaktadır. Bunlardan en çok görülenleri göz kapağındaki düşmelerdir. Bunun yanında göz çevresinde şişlikler oluşmakta ve yüz bölgesinde solukluk veya kızarmalar meydana gelmektedir. Tek taraftan ağrı ve etkilenen taraftaki burunda tıkanıklıklar ile burun akıntısı da oluşmaktadır. Çoğu kez de hastalarda huzursuzluk hissi küme tipi baş ağrısının sebebi olmaktadır. En çok görülen belirtilerden bir diğeri de yüz, baş, boyun ve omuz bölgelerinde dayanılmaz hale gelen şiddetli ağrılardır. Küme baş ağrısı tedavisi bu ağrıların azaltılması için önemlidir. Bu ağrılar genellikle bir gözün çevresinden başlayıp diğer bölgelere yayılmaktadır. Belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Huzursuzluk hissi,
 • Etkilenen tarafta burun akıntısı ve tıkanıklık,
 • Tek taraflı ağrı,
 • Yüz ve alın bölgelerinde terleme,
 • Yüz ve alında solukluk ve kızarıklıklar,
 • Etki gösterdiği tarafta göz etrafında şişlik,
 • Etkilenen tarafta gözde kızarıklık ve gözyaşı akıntısı,
 • Göz kapağında düşüklük.

Küme baş ağrısı çeken kişiler diğer baş ağrısı olanların aksine hareket göstermektedirler. Migreni olan bireyler oturarak veya yatarak daha iyi hissettiklerini belirtirler. Ancak küme tipi olan hastalar bunun aksine ağrının şiddetinden dolayı ileri, geri salınırlar ya da dolaşarak daha iyi hissettiklerini belirtirler. Küme baş ağrısı tedavisiile hastanın ağrısı ve huzursuzluğu giderilebilir.

Küme Dönemi Özellikleri

Küme tipi baş ağrısının belirli özellikleri bulunmaktadır. Bir küme dönemi genel olarak 1 ile 12 hafta arasında sürmektedir. Her küme döneminin süresi, atakların başladığı mevsim ile çoğunlukla tutarlı bir seyir halindedir. Çoğu küme hastası kişilerde epizodik küme baş ağrısı bulunmaktadır. Epizodik küme baş ağrısında bir yıl içerisinde ataklar arasında bir ayı geçen düzelme dönemleri görülür. Başka bir küme baş ağrısı gelişine kadar ağrı olmayan (remisyon) dönemi geçirirler. Kronik kümede ise bu durum çok daha zor ve ağrılı geçmektedir. Kronik kümede ağrısız dönem bir yılda bir aydan daha kısa sürmektedir. Hasta sürekli olarak ağrıdan dolayı zor zamanlar geçirmektedir. Küme baş ağrısı tedavisinde temel amaç hastanın bu atak dönemlerindeki ağrı sıklığı ve şiddetini azaltmaktır.

Bir Küme başağrısı döneminde Oluşan Durumlar

 • Başlayan baş ağrısı genellikle her gün bazen gün içinde birden çok kez ataklar halinde kendini göstermektedir.
 • Gelişen tek bir atak 15 dakika ile 3 saat arası sürebilir.
 • Atakların gelme süreci genellikle her günün aynı saatinde olmaktadır.
 • Oluşan atakların çoğunluğu genel olarak uykuda başlar. Gece yattıktan bir iki saat sonra ortaya çıkar ve kişiyi uykudan uyandırmaya yetecek kadar şiddetlidir.
 • Ağrı ani bir şekilde ve yoğun olarak başlar. Daha sonra ani gelişi gibi bitişi de hızla ve aniden olmaktadır.
 • Ataktan sonra ağrı tamamıyla geçer fakat kişi kendini bitkin ve tükenmiş olarak hissetmektedir.

Ne Zaman Tıbbi Destek Alınmalı?

Başağrısı tedavisi konusunda deneyimli  Nöroloji uzmanı küme baş ağrısı tedavisi için başvurulması gereken kişidir. Erken tanı koymak, olası diğer ağrı nedenlerini bulmada ve hastalığı kısa ve etkili bir şekilde tedavi etmek için önemlidir. Küme tipi baş ağrısında hastalığın şiddeti çok yüksek olsa bile genellikle altta yatan başka bir hastalığın sonucu olarak görülmez. Ancak bu durum her zaman böyle gelişmez. Bazı zamanlar şiddetli baş ağrıları anevrizma rüptürü (bilinen tanımıyla; incelmiş bir kan damarının yırtılması) veya beyin tümörü gibi bilinmeyen ciddi birtakım sorunlardan da kaynaklanabilir. Küme baş ağrısı tedavisi sürecinde bu sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Eğer baş ağrısı gibi sorunu olan bir bireyseniz ve ani bir şekilde gelişen tanımadığınız bir baş ağrısı yaşıyorsanız acil bir şekilde nöroloji uzmanına görünmelisiniz. Aşağıdaki belirti ve bulgularda doktora gidilmelidir.

 1. Aniden şiddetli bir şekilde oluşan baş ağrısı (gök gürültüsü baş ağrısı)
 2. İnme, menenjit, ensefalit ya da beyin tümörü de içinde olmak üzere bazı rahatsızlıkları işaret eden yüksek ateş, bulantı ve kusma, ense sertliği, nöbet geçirmeler, kafa karışıklığı, konuşma zorlukları ve uyuşmalar
 3. Baş ağrısı şiddetlendiğinde özellikle düşmeye bağlı oluşan kafa travması sonrasında gelişen baş ağrılarında

Tanı Yöntemleri

Küme tipi baş ağrısının atak ve ağrıların belirli özellikleri vardır. Tanı koymak içi ağrının yeri, şiddeti ve ilişkili semptomlar önemlidir. Bununla beraber atakların oluşum sıklığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Tanı yöntemleri şu şekilde olmaktadır:

 1. Nörolojik Muayene: Nöroloji uzmanını çeşitli testler yaparak ağrının şiddeti ve karakterini saptamaktadır.
 2. Görüntüleme Testleri
 3. BT Tarama: Beynin detaylı görüntülerini kesitsel olarak X ışınlarını kullanarak göstermektedir.
 4. Mr: Beyin ve kan damarları dikkatle incelenerek ortaya veriler konmaktadır.

Küme Tipi Baş Ağrısı Tedavi Yöntemleri

Küme tipi baş ağrısının tamamen geçirilmesi imkansızdır. Küme baş ağrısı tedavisi yapılırken amaç bitmeyen hastalığın ağrılarını azaltmak ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltmektir. Yapılan tedavilerle ataklar azaltılabilir ve ağrıların şiddeti biraz da olsa aza indirilir. Ani gelişip şiddetli ağrıya sebep olduğu için kullanılacak olan ilaçların da etkili olması gerekmektedir. Böylece hızlı gelişen hastalığın şiddetini de hızlı bir şekilde geçirmek amaçlanmaktadır.

Küme tipi baş ağrısı ile yaşamak oldukça zor ve sancılı bir durumdur. Bu ağrılar bireyin psikolojisini de etkilemektedir. Çoğu zaman şiddetli ağrıyla karşı karşıya olan bireyde karamsarlık ve endişe duygusunun artmasına neden olmaktadır. Bu durumlar bireyin hayat standartlarının düşmesine ve insan ilişkilerinin bozulmasına sebep olmaktadır. Kullanılan ilaçlar atakların sayısını azaltarak yaşam kalitesine olumlu etki sağlamaktadır. Küme baş ağrısı tedavisi yapıldıktan sonra tam ve kesin bir çözüm sağlanamasa da anlık ağrıların giderilmesinde önemli bir etki yaratmaktadır. Hastalığa sebep olan etmenler kesin olarak bilinmediği için doktorlar hastaların alkol ve sigaradan uzak durması gerektiğini vurgulamaktadır. Küme başağrısı tedavisi için uygulanan kombine sinir blokajları hastanın ağrısının giderilmesi için son derece etkili yöntemlerdir.

Küme başağrısı tedavisinde Doç.Dr.Akçay Övünç Özön 1000 den fazla blokaj deneyimine sahip olup Ankara Neuroupclinic te başarılı şekilde hastalarımız tedavi edilmektedir.

İletişim Formu

Aşağıdaki form vasıtasıyla bize kolayca ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda size dönüş yapılacaktır.

Konu seçiniz

İlginizi Çekebilecek Konular

alerjik-oldugunuz-gidalari-bulun-migren-bas-agrilarindan-kurtulun

Alerjik Olduğunuz Gıdaları Bulun, Migren Baş Ağrılarından Kurtulun

Tekrarlayan baş ağrıları ve migren, kişisel düzeyde yaşam kalitesi ve üretkenlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çoğu kadın olmak üzere nüfusun tahminen% 10 ila% 15'i, tekrarlayan migrenden muzda

alzheimer-hastaliginda-iyilesme-mumkun-mu

Alzheimer Hastalığında İyileşme Mümkün mü?

Alzheimer hastalığı yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. 

Migren Yeşil Işık Terapisi (Greenlight theraphy)

Bilgisayarın mavi ışığına maruz kalma ile oluşan göz ve uyku problemleri bilinirken başka bir rengin belirli bir yeşil ışık dalga boyu bandında insanlar için faydalı olabileceği ortaya çıktı.