Doç. Dr. Akçay Övünç ÖZÖN

doc-dr-akcay-ovunc-ozonTıp Fakültesi eğitimini 1993 -1999 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde tamamlayan Doç. Dr. Akçay Övünç ÖZÖN, 2000-2005 yılları arasında yine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D ‘da ihtisasını tamamlamıştır. 2005 yılından itibaren bir çok üniversite hastanesinde ve özel hastanede görev yapmış olan Doç. Dr. Akçay Övünç ÖZÖN, 2021 yılından itibaren Cinnah 55/11 adresinde bulunan özel muayenehanesinde  Nöroloji uzmanı olarak hizmet vermektedir.

Uzmanlık alanı Nöroloji ile beraber özel olarak ilgilendiği alanlar; Baş ağrıları, Migren ve yeni tedavi yöntemleri, Epileptik Bozukluklar, EEG Monitörizasyonu, Uyku Bozuklukları, Alzheimer ve yeni tedavi yöntemleridir.

Kronik Migren ve daha nadir görülen baş ağrıları tedavisinde Botoks ve Sinir Blokajı uygulamalarında çok sayıda işlem ve vaka deneyimi bulunmaktadır. Ayrıca Nörofizyolojik Testler olarak EEG, EMG ve uyku laboratuarını yönetmek için sertifikasyona sahibidir. Alzheimer tedavisinde kullanılan dünyada onaylı tek tedavi metodu olan NEUROLITH "Transcranial Pulse Stimulation (TPS)" sisteminin Prof. Dr. Zülküf Önal ile birlikte Türkiye'deki iki sertifikalı uygulayıcı hekiminden biridir.

Üyesi olduğu bilimsel kuruluşlar: 

 • Küresel Migren ve Ağrı Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Epilepsi ve Savaş Derneği
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği 
 • Baş Ağrısı Derneği

Evli ve 2 çocuk annesidir.

Görevler

 • Doç. Dr., Öğretim Üyesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi /Tıp Fakültesi /Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Nöroloji A.D (2020 – Devam ediyor)
 • Dr. Öğretim Üyesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi /Tıp Fakültesi /Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Nöroloji A.D (2019 – 2020)
 • Dr. Öğretim Üyesi, İstinye Üniversitesi /Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Klinik Nörofizyoloji Programı/2019)
 • Dr. Öğretim Üyesi, Altınbaş Üniversitesi /Tıp Fakültesi /Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nöroloji A.D (2016-2017)

Üniversite Dışı Deneyim

 • Özel Liv Hospital Ankara, 2014 – 2021
 • Özel Medicana Hastanesi, Ankara, 2013 – 2014
 • Özel Mesa Hastanesi, Ankara, 2005 – 2010

ESERLER

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A1 B.Nazlıel ,G.Yavaş ,Z.Arikan ,O Ozon,O.Aksoy Ozmenek ,C.Irkeç ” Event related potentials in childeren of alcoholics ” Electromyogr. Clin .Neurophysiol.,2007 ,47 ,315-318

A2. Sumer M , Ozon A.O ,Bakar B , Cila A, Ruacan S. ”Intravascular Lymphoma masquerading as multiembolic stroke developing after coronary artery by-pass surgery”
The Neurologist 2009;15:98-101

A3. Erbas T ,Ertas M,Yucel A,Keskinaslan A, Senocak M . ”Prevalance of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients ” ,Scientific Worker

A4. Omer Karadas , Volkan Yılmaz , Akcay Ovunc Ozon “Depression managemant during in the presence of pain: An overview” Annals of Depression and Anxiety 2015

A5. A.O.Ozon , O.Karadaş ,A. Ozge “ Efficacy of Diet restriction on Migraines “ Arch Neuropsychiatr 2016 ;53

A6. O.Karadaş , A.O .Ozon , F.Özçelik ,A.Özge “ Greater occipital nerve block in the treatment of triptan overuse headache : A randomized comparative study” Acta Neurol Scand 2016;1-8

A7. H.L.Gul , A.O. Ozon, O .Karadas , G. Koç, L.E.Inan “ The efficacy of greater occipital nerve blockade in chronic migraine: A placebo- controlled study”
Acta Neurol Scand. 2016 Dec 2.

A8. O.Karadas ,G. Koç, A.O.Ozon , B.Ozturk , D.Konukoglu “ Biomarkers of Alzheimer’s Disease and Vascular Dementia Sımultaneously Sampled from Serum and Cerebrospinal Fluid” Turkish Journal of Geriatrics 2017 ; 20(1):1-7

A9. M.Murat Sümer ,A.Ö.Özön “ Progression in acute schemic stroke: Is widespread atherosclerotic background a risk factor?” Turk J Phys med Rehab 2018; 64(1): 46-51

A.10. Bilgin Öztürk , A.Ö.Özön , Ö.Karadaş “ Evaluation of cognitive functions in migraineurs treated with topiramate “ Journal of Clinical Neuroscience 59 (2019) 89-92

A.11. Bilgin Öztürk , A.Ö.Özön “ İskemik İnme ve Cinsiyet “ Akdeniz Tıp Dergisi (DOI: 10.17954/amj.2019.1579 )

A.12.A.Ö.Özön , Karadaş Ömer (2020). The Effectiveness of Diet restriction İn Elderly with Migraine Archives of Neuropsychiatry, Doi: 10.29399/npa.24839, (Kontrol No: 6044518)

A.13. Arıca Polat Büşra Sümeyye ,Özön A.Ö, Karadaş Ö (2020). Hemispheric lateralization of depression and depression deficit. Medical Science and Discovery, 7(2), 409-411., Doi: 10.36472/msd.v7i2.349, (Kontrol No: 6081175)

A.14 .,Karadaş Ömer ,Koç Güray ,Özön Akçay Övünç ,Öztürk Bilgin,Konukoğlu Dildar (2017). Biomarkers of Alzheimer ‘s Disease and Vascular Dementia Simultaneously Sampled from Serum and Cerebrospinal Fluid.. Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 20(1), 1-7., (Kontrol No: 6026766)

B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

B1 . Ö. Özön , H .Bolay ” Primer Baş Ağrılarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları ”
Türk Nöroşirürji Dergisi 13:97-112 ,2003

B2. M.Sumer , AÖ. Özön ” Elektrokortikografi ve Fonksiyonel Haritalama”
Türkiye klinikleri J Surg Med Sci 2007, 3 (16):16-21

B3. AÖ. Özön , Ö. Özeke ” Kalp ve Nörolojik Hastalıklar” Türkiye Klinikleri J Int med Sci 2007,3(33):26-33

B4. M. Sumer , AÖ. Özön , A.Cila ”Paraneoplastik İskemik inme:Olgu sunumu ve Derleme” Türk Nöroloji Dergisi 2008; Cilt :14 Sayı:5 Sayfa :338-343

B5. AÖ .Özön , M. Sumer ” Bir Hemiplejik Migren Olgusu” Türk Nöroloji Dergisi 2009;15:199-203

B6. A.Ö. Özön, E. Bilir “ ILAE 1981, Lüders ,ILAE 2001 Epilepsi Sınıflandırma Sistemleri ile Epileptik Nöbetlerin Monitorizasyon Öncesi ve Sonrası Sınıflandırılması ve Uyum Oranlarının Karşılaştırılması “ Epilepsi 2015;21(3):119-127

B7 . A.Ö.Özön, E.Bilir “ Fokal ve Jeneralize İnteriktal Epileptik Patolojiler “Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2017;10(2):150

B8. Özön Akçay Övünç (2020). Does the efficacy of different doses of Botulinum neurotoxin in chronic migraine change in terms of age and sex?. Gülhane Medical Journal, 62(1), 51-56., Doi: 10.4274/gulhane.galenos.2020.928, (Kontrol No: 6116880)

B9. Öztürk Bilgin , Özön Akçay Övünç (2019). The efficacy of local anesthetic application to pericranial muscles in the treatment of episodic tension type headache in elderly population. GULHANE MEDICAL JOURNAL, 61(3), 128-131., Doi: 10.26657/gulhane.00070, (Kontrol No: 6049466)

C.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Ö.Özön ,İ.Yıldırım, Ö.Aksoy ,E.Bilir”İnteriktal EEG’si normal olan epilepsi hastaları”,40.Ulusal Nöroloji kongre kitabı,Antalya,2004
C2. İ.Yıldırım,.Ö.Özön,Ö.Aksoy,E.Bilir ”Dirençli Epilepsi vakalarında anterior temporal lobektomi sonrası nokturnal nöbetler” 40.Ulusal Nöroloji kongre kitabı,Antalya 2004
C3. İ.Yıldırım , Ö.Aksoy ,Ö.Özön ,R.Kuruoğlu ”Brakiyal amyotrofik dipleji ” 22.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi,epilepsi günleri kitabı ,İzmir,2005
C4. Ö.Aksoy,Ö.Özön, B.Küçük ,AZ.Yeğin ,R.Kuruoğlu ”Paraneoplastik Miller Fisher Sendromu”22.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongre kitabı ,İzmir,2005
C5. Ö .Özön ,E. Küpeli ,M.Sumer ”Uykuda yeme bozukluğu : Bir olgu sunumu”   7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi  25-29 Ekim 2006  Bodrum
C6. E. Küpeli ,Ö.Özön ,M.Sumer ,A.K.Perçin,A.Köybaşıoğlu ”Uyku laboratuarımızda incelenen hastaların demografik özellikleri ”7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi  25-29 Ekim 2006  Bodrum
C7. Ö.Özön , M.Sumer ”Geçici iskemik atakla prezante olan dural arteriovenöz fistül olgusu” 46.Ulusal Nöroloji Kongre kitabı,Antalya ,2010
C8. A.Ö.Özön , “Melatonin Tedavisine Yanıtlı Nokturnal Baş Ağrısı” 14.Baş Ağrısı Kış Okulu,İstanbul, 2018
C9. A.Ö.Özön “ Trigeminal Sinir Oftalmik Dal Nevralji Olgusunda Tekrarlayan Supraorbital Sinir Blokajının Etkinliği “ 3.Algoloji Kursu ,2018
C10 A.Ö.Özön “ Venöz Sinüs Trombozu İle İlişkili Epileptik Nöbetli Bir Olgu” Dirençli EpilepsilerdeTedavi Sempozyumu ,2018
C11. A.Ö.Özön “ Uçak Yolculuğu Baş Ağrılı Olgu Sunumu” 4.Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi,2018
C12. A.Ö.Özön “ Nummular Baş Ağrılarının Ekleme Tedavisinde Botulinum Toksin Tip A Etkinliği” 15.Baş Ağrısı Kış Okulu ,2019
C13. A.Ö.Özön “ Behçet Hastalığında Baş Ağrısı Tipleri : Ön Rapor “ Nöroromatoloji Sempozyumu” ,2019
C14. A.Ö.Özön “ Psikojenik Nonepileptik Nöbetleri Tanımlamada İpuçları : Ön Rapor “ 5.Epilepsi Sempozyumu
C15. A.Ö.Özön “ Trigeminal Nevraljilerin Radyolojik Özelliklerinin Tanı ve Tedaviye Katkısı : Ön Rapor “ IV.Algoloji Kursu

D. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

DI. A.Ö.Özön ,E.Bilir “ Epilepsi Cerrahisinde Hasta Seçimi ve Preoperatif Değerlendirme “ Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi 01,02,03,04 ,Bölüm 174
DII. Uyku Bozuklukları ve Nörolojik Hastalıklarda Uyku, Bölüm adı:(Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları) (2020)., Özön Akçay Övünç, Ankara Nobel Tıp Kitabevi Ltd.Şti, Editör:Mehmet İlker Yön, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 253, ISBN:978-605-7578-92-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 6120007)

E.Sertifikalar

E1 . Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi İleri Yaşam Desteği Kursu ,Ankara,2005
E2. Türk Uyku Araştırmaları Derneği 6.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kursu,Ankara ,2006
E3. Mezuniyet Sonrası Epilepsi İnteraktif Eğitim Programı,Ankara ,2006
E4. Türk Uyku Tıbbı Derneği İleri Uyku Kursu ,Ankara ,2008
E5. I.Ulusal Baş ağrısı Sempozyumu,2009,İstanbul
E6 . 9.Baş ağrısı Kış Okulu ,2013, Antalya
E7. 11.Baş ağrısı Kış Okulu, 2015,İstanbul
E8. Pratikte EEG Yorumlama Kursu ,2015, Ankara
E9. 13.Baş ağrısı Kış Okulu, 2017 ,İstanbul
E10. 14.Baş ağrısı Kış Okulu ,2018, İstanbul
E11. 11.Ulusal Epilepsi Kongresi ,2018 ,Dalaman
E12. 19.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 2018 ,İstanbul
E13. 54.Ulusal Nöroloji Kongresi ,2018, Antalya
E14. 15.Baş Ağrısı Kış Okulu ,2019 ,İstanbul
E.15. 5. Epilepsi Sempozyumu ,2019 ,İstanbul
E.16. Nöroromatoloji Günleri ,2019 ,Eskişehir