Baş Ağrısı Tedavisi

Çoğu zaman bir semptom olarak değerlendirilen baş kısmında beliren ağrı, kimi zaman dayanılmaz bir hal alabilmektedir. Baş bölümünde meydana gelen ağrı, her insanın hayatının bazı döneminde tecrübe ettiği bir durumdur. İnsanların acil servislere yaptıkları başvuruların %3’lük dilimini kapsar. Bu sebeple baş ağrısı tedavisi de günümüzde oldukça yaygın olmaktadır.Başağrılarının tedavileri doğru tanıyla başlar.Baş ağrılarının %96’lık kısmı iyi huylu karakterdedir, fakat geri kalan kötü seyreden baş ağrısı vakalarına erken müdahale edilmesinin hayat kurtarıcı bir niteliği olduğu bilinmektedir. Birinci basamaktaki hekimler  bu tarzdaki vakaları dikkatli bir şekilde inceleyerek hastanın tıbbi öyküsünü alır ve fizik muayenesini yaparlar. Daha sonra altta yatan sebeplere dair bir fikir elde etmek için çeşitli laboratuvardaki tekniklere ve radyolojik görüntüleme yöntemine başvurulur.

Baş Ağrısı Türleri Nelerdir?

Baş ağrıları, başka bir sağlık problemi sebebiyle oluşmuyor ve doğrudan doğruya baş ağrısı tablosu ile ortaya çıkıyorsa, buna primer baş ağrısı denir. En çok gözlenmekte olan tipleri; . Migren,Gerilim tipi başağrısı,Trigeminalotonomikbaşağrıları ve diğer primerbaşağrısısendromlardır.Başağrısı tedavisi de bu türlere göre farklılık gösterebilir.

Sekonder baş ağrılarında ise % 10 oranında görülmekte olan ve sebebi belli olan hastalığa bağlı olarak gelişen sinüzit, beyin damar hastalıkları, menenjit, sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri, göz rahatsızlıkları gibi rahatsızlıkların seyri esnasında meydana gelen baş ağrılarıdır.

Üçüncü olaraktaAğrılı kraniyalnöropatiler, diğer yüz ağrıları ve diğer başağrıları sınıflanmakta olup tüm başağrıları 100’den fazla alt tipte değerlendirilmektedir.

Bşağrısı türlerinin 100’den fazla alt çeşit içermesi ve başağrısı tedavi yaklaşımlarının birbirinden farklı olması nedeniyle başağrılarının tanı ve tedavisinde önemli yanlışlıklar yapılmaktadır.

Ankara neuroupclinicteDoç.Dr.Akçay Övünç Özöntarafından oluşturulmuş kişiselleştirilmiş neuroupbaşağrısı tedavi protokolleri başağrıları tanısının doğru şekilde konulmasını takiben kullanılmaktadır.

Nerdeyse insanların büyük çoğunluğu hayatının bir bölümünde baş ağrısı yaşamaktadır. Baş ağrıları ne kadar da başın bir bölümünde meydana gelen bir ağrı hiss olarak tanımlanıyor olsa bile bu şikâyetler kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bazı belirtilerle ortaya çıkan baş ağrıları acil müdahale edilmesi gereken ağrılar olduğu için dikkatli olunması gerekir. Örneğin; Ensede sertlik, kusma, deride döküntü, sersemlik, konuşma güçlüğü çekme, 38 derece ve üzerindeki ateş, vücudun bir bölümünün felç olması ya da görme kaybı gibi belirtilerin eşlik ettiği baş ağrısı, mevcut durumuna göre acil müdahale edilmesi gerekebilen baş ağrısı olarak nitelendirilmektedir.

Birçok farklı çeşitte baş ağrısı bulunur. Bunlardanbaşlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Baş ağrısı çeşitlerinden biri olan gerilim tipi baş ağrısı, genellikle 20 yaş üstündeki kadınlarda görülmektedir. Hastalar gerilim tipi baş ağrısının başın etrafında sıkı bir biçimde sarılmış bir bant varmış gibi hissettirdiklerini söylerler. Kişilerin vücutlarını yanlış pozisyonda uzun süre tutması veya stres ve benzeri durumlar gerilim tipi baş ağrısı için kolaylaştırıcı faktörler içerisinde değerlendirilir. Gerlim tipi Baş ağrısı tedavisi kapsamında stres,fiziksel etmenler ve diğer başağrısını tetikleyici etmenlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Küme Tipi Baş Ağrısı

Bu tip baş ağrısı çeşitleri, zonklayıcı olarak ifade edilebilecek türde bir baş ağrısı olmayan, ancak yüzün bir bölgesinde ya da göz arkasında belirgin yanıcı tarzda ağrıyla karakterize olan bir türdür. Bu tip baş ağrılarının ortaya çıkmasından hemen sonra gözlerde burun akıntısı ve sulanma haftanın her günü ve bazen günde birçok defadan fazla sayıda ortaya çıkabilir. Ortaya çıkmasındaki sebep anlaşılamamış olsa bile, bu nadir tipteki baş ağrılardan en çok 20 ile 40 yaş arasındaki erkekler etkilenir. Küme baş ağrısı tedavisigerçekten zor olup oksijen tedavileri bazı ilaçlar ve blokaj yöntemleri kullanılabilmektedir.

Migren

Ciddi seyreden bir baş ağrısı türü olan migren, genelde yüzün sadece bir yarısında ortaya çıkan zonklayıcı tarzdaki baş ağrısıdır. Migren kendi içinde birçok alt türe ayrılır. Kronik migren baş ağrısı, migrenin alt türlerinden biridir. Bir aylık bir zamanın en az on beş gününde ortaya çıkar. Diğer migren türü olan hemiplejik migrendeyse inme benzeri şikayetler meydana gelir. Bu tip bir migren hastalarında baş ağrısı olmadan sersemlik, bulantı ve görme sorunları gibi belirtiler oluşur. Migren kaynaklı baş ağrısı tedavisi için mutlaka ayrıntılı değerlendirme ,migren tipinin doğru tanımlanması,ve doğru tedavi protokollerinin uygulanması gerekmektedir.

Bazı migren hastalarındaki baş ağrılarına sebep olan çeşitli görsel belirtiler de eşlik etmektedir. Böyle bir durumda bu hasta grubunda yer alan her 5 insandan 1’sini etkiler ve bu bulgular baş ağrısı başlamadan hemen önce meydana gelme eğilimindedir. Aura dönemi olarak isimlendirilen bu dönemde kişiler, yanıp sönen ışıklar, çapraz çizgiler, parıltılar, yıldız veya kör nokta gibi görsel problemleri yaşadıklarını tarif etmektedir. Aura dönemi süresince, vücudun veya yüzün bir bölümünde meydana gelen karıncalanma veya konuşma güçlüğü gibi belirtiler de semptomlar arasında yer alabilir. Fakat bu migren belirtileriyle inme belirtileri birbirine benzediğinden dolayı bu tarz şikâyeti bulunan hastaların kısa süre içerisinde bir sağlık kuruluşuna gitmesi önerilir. Migren baş ağrısı, aileden geçiş gösteriyor olabilir bu sebeple çeşitli sinir sistemi durumlarıyla ilişkili olabileceği düşünülür. Kadınların erkeklere oranla migrene yakalanması yaklaşık olarak 3 kat daha fazladır.

Gök Gürültüsü Baş Ağrısı

Gök gürültüsü baş ağrısı, ani bir şekilde meydana gelen, beklenmedik ve ciddi seyreden bir baş ağrısı çeşididir. Herhangi bir uyarıcı belirti olmadan gizli bir şekilde başlamaktadır ve yaklaşık 5 dakika kadar devam eder. Bu baş ağrısı da özellikle beyindeki kan damarlarını ilgilendiren durumlarla karışabileceğinden  en kısa sürede ayırıcı tanının konulması gerekir.

​​​​​​Yüksek Tansiyon Baş Ağrısı

Yüksek tansiyondan kaynaklı pek çok baş ağrısı şikayeti söz konusu olabilmektedir. Tansiyona bağlı olarak var olan baş ağrısı tıbbi desteğe ihtiyaç olduğunu gösterir. Hipertansiyonda baş ağrısı başın her iki bölümünü de etkiler ve karakteristik olarak fiziksel aktivite esnasında kötüleşme eğilimindedir. Pulsatil olarak oluşan baş ağrısında, görme kaybı, burun kanaması, nefes darlığı, uyuşukluk ve göğüs ağrısı gibi önemli belirtiler söz konusu olabilir.Yüksek tansiyona bağlı başağrısı tedavisi için öncelikle hipertansiyonun tanısı ve nedeninin saptanması ve altta yatan nedenin ortadan kaldırılması önemlidir. Baş ağrıları, başka bir sağlık problemi sebebiyle oluşmuyor ve doğrudan doğruya baş ağrısı tablosu ile ortaya çıkıyorsa, buna primer baş ağrısı denir. En çok gözlenmekte olan tipleri migren, küme baş ağrıları ve gerilim tipli baş ağrılarıdır.

Baş Ağrıları Nasıl Teşhis Edilir?

Başağrısıtedavisi için öncelikle baş ağrısı şikayeti ile gelen hastamıza ayrıntılı sorular sorarak öyküsünü almaktayız.Başağrılarının tanısı genellikle hekimin aldığı öyküye ve tecrübeye dayanmaktadır.Bu sorularla baş ağrısının şiddetini, bununla ilgili çeşitli semptomları ve ağrının süresini tanımlamaktayız.Baş ağrısının değerlendirmesi esnasında şu soruları sorabiliyoruz;

 • Baş ağrılarınız ne sıklıkla oluyor?
 • Baş ağrıları ne kadar şiddetli?
 • Baş ağrıları ne kadar sürüyor?
 • Stres seviyeniz nedir?
 • Uyku alışkanlığınız nasıl?
 • Ne zamandır baş ağrınız devam ediyor?
 • Fiziksel aktivite sırasında baş ağrısı meydana geliyor mu?
 • Ailenizde başka baş ağrısı şikâyeti olanlar var mı?
 • Baş ağrınız zonklama şeklinde mi yoksa keskin mi?
 • Günde ortalama ne kadar çay-kahve tüketiyorsunuz?
 • Baş ağrısıyla eş zamanlı başka şikayetleriniz de var mı? Örneğin; mide bulantısı, halsizlik, gürültüye ya da ışığa aşırı duyarlılık, iştah azalması, tutum ya da davranışta değişiklikler vb.
 • Baş ağrınız günün hangi saatinde oluyor?
 • Son zamanlarda kişiliğinizde ya da davranışlarınızda değişiklikler oldu mu?
 • Baş ağrılarının tam olarak başladığı yer? Başınızın neresi ağrıyor?

Baş ağrısı tedavisi öncesinde baş ağrısı teşhisi konulurken hastanın öyküsüne ve detaylı muayene sonucuna göre öncelikle başağrısı tipinin doğru şekilde saptanması esastır.Baş ağrısına sebep olabilecek bir hastalığın belirtisi ve semptomlarını sorgulamakta bu anlamda son derece kritiktir.

 • Yüksek ateş,
 • Bulantı kusma,
 • Baş dönmesi,
 • Kas zayıflığı, uyuşma veya karıncalanma,
 • Bilinç kaybı,
 • Aşırı yorgunluk, sürekli uyuma isteği,
 • Yüksek tansiyon,
 • Denge sorunları, düşme,
 • Görme sorunları (bulanık görme, çift görme, kör noktalar),
 • Zihinsel karışıklık ya da kişilik değişiklikleri, konuşma güçlükleri, uygunsuz davranışlar.

Sekonderbaş ağrılarının gelişmesinde merkezi sinir sisteminin bazı bozuklukları rol alabilir:

 • Tümör,
 • Kan pıhtıları,
 • Apse,
 • Kafa travması,
 • Beyin kanaması,
 • Bakteriyel ya da viral menenjit (beyni ve omuriliği kaplayan zarın enfeksiyonu ya da iltihabı),
 • Psödotümörserebri (kafa içi basınç artışı),
 • Beyinde anormal sıvı birikmesi,
 • Beyin iltihabı,
 • Yaralanmalar,
 • Sinüs tıkanıklığı veya hastalığı,
 • Lyme hastalığı gibi enfeksiyonlar,
 • Malformasyon (Arnold ve Chiari gibi),
 • Anevrizma.

Baş ağrısına nelerin yol açtığını saptamak için ihtiyaç duyduğu zaman BT ya da MR isteyebilir. Şüphelenilen diğer sebeplere göre laboratuvar incelemeleri de tanı için gerekli görülebilir. Sonuç olarak baş ağrısının öyküsü, nörolojik muayene ve fiziksel muayene sonuçlarını değerlendirilir ve sonra baş ağrısına neyin sebep olduğunu, ciddi bir sorunun var olduğunu gösteren ek teste ihtiyaç varsa onu belirlemekteyiz.

Baş Ağrılarını Tedavi Etme Yolları Nelerdir?

Baş ağrısı tedavisi işlemlerinde ağrıları tedavi etmenin en önemli yollarından biri, baş ağrısına sebep olan tetikleyicileri tespit etmektir.

Ankara neuroupclinic te neuroup migren günlüğü uygulamamız ile tetikleyicilerin saptanmasını takiben Uzm.Dyt.MügeÖzturna eşliğinde tetikleyicilerin uzaklaştırılması ve migren eliminasyon diyetini uygulamaktayız.

Baş ağrısına neden olan etkenlerin saptanmasını takiben örneğin; stres, yüksek kaygı ve gerginlik sonucunda başlarında ağrıdan şikâyet yaşayanlar psikolojik yardım alabilirler. Ancak stres seviyesini düşürerek stres kaynaklı baş ağrılarına çözüm bulunabilir. Stres yönetimi ve danışmanlık teknikleri bu tetikleyici ile daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Her baş ağrısı ilaç gerektirmez. Baş ağrısının giderilebilmesi için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Baş ağrısının sıklığına ve nedenine bağlı olarak tedavi seçenekleri aşağıdaki unsurları şunları içerir.

Stres yönetimi

Stres yönetimi, stresli durumlarla karşılaştığımızda başa çıkmanın yollarını öğretir. Strese girdiğimiz zaman gevşeme tekniklerini kullanmakstresi yönetmede bize yardımcı olur. Gerginliğimizi azaltmak için derin nefes alma, müzik, kas gevşetme ve zihinsel imgeler kullanılabilir.

İlaçlar

Genellikle ara sıra ortaya çıkan gerilim tipi baş ağrıları için, baş ağrısı tedavisi kapsamında reçetesiz satılan ağrı kesiciler değerlendirilir. Fakat bu ilaçları sık sık kullanmanın günlük hayatta uzun süreli baş ağrısına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Şiddetli ya da sık yaşanan baş ağrısı için, reçeteli baş ağrısı ilaçları da önerilmektedir. Gerilim tipi baş ağrısı yasayan pek çok hasta parasetamol ve aspirin gibi ilaçlarla ağrılarını geçirmeye çalışırlar. Bu ağrı kesicileri düzensiz kullanılması, gerilim tipi baş ağrısının episodik tipten kronik tipe geçirebilir. Basit ağrı kesicilerin kullanılmasıyla geçmeyen ağrılar için daha kuvvetli ağrı kesen ilaçlar verilmektedir. Diğer ilaç çeşitleri ve Triptanlar da migren atağını durdurmak için kullanılmaktadırlar. Yüksek tansiyon, depresyon ve nöbetlerle ilgili ilaçlar da baş ağrısına yol açan migreni önleyebilir. Bu tedavi yöntemleri dışında baş ağrılarının önlenmek için uygulanan pek çok alternatif tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Baş ağrıları için alternatif tedavi yollarından bazıları; migrenden kaynaklı baş ağrıları için akupunktur, kronik baş ağrıları için doku masajı,  biyo-geribildirim, magnezyum, botoks ve riboflavin tedavileri olmaktadır.

​​​​​​Baş Ağrısı Önlemenin Yolları Nelerdir ?

Baş ağrısı tedavisi sağlamak ya da oluşan ağrıyı hafifletmek için yardımcı olabilecek faktörler şu şekildedir:

 • Stres faktörlerinden uzak durulmalı,
 • Yattığınız odanın serin, sessiz ve karanlık olmasına özen gösterilmeli,
 • Uyku düzeniniz olmalı, günlük uykunuz 6 ile 8 saat aralığında olmalı,
 • Kan şekerinizin düşmesi baş ağrınıza sebep olabilir. Gün içerisinde düzenli bir şekilde meyve, karbonhidrat, protein ve sebze içeren yiyecekler tüketmeli,
 • Alkol tüketmemeli ve bol su içilmeli,
 • Gözün fazla yorulmaması, dinlendirilmesi,
 • Kas gerginliğine sebep olabilecek pozisyonlarda çok uzun süre oturulmamalı ya da ayakta uzun süre durmamaya özen gösterilmeli,
 • Günde 3 veya 4 fincan kahveden fazlası tüketilmemelidir.

İletişim Formu

Aşağıdaki form vasıtasıyla bize kolayca ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda size dönüş yapılacaktır.

Konu seçiniz

İlginizi Çekebilecek Konular

Baş Ağrısı Merkezi Ankara

Baş ağrısı merkezi Ankara ilindeki kliniğimizde Doç.Dr.Akçay Övünç Özönbaşağrısı tedavisinde 1000’den fazla Migren botoksu ve GON,SON,Sfenopalatinblokajı,deneyimiylehastaya özel oluşturulmuş neuroup t

Beyin Sisinden Kurtulmak İçin Neuroup Brainboost Rehabilitasyon programı

Beyin sisinden kurtulmak için Neuroup Brainboost rehabilitasyon programı

migren-ve-bas-agrisina-iyi-gelen-esansiyel-yaglar-nelerdir

Migren ve Baş Ağrısına İyi Gelen Esansiyel Yağlar Nelerdir?

Yağlar başağrıma ve migrenime iyi gelirmi? sorusunun yanıtına rahatlıkla EVET diyebiliriz.Birçok esansiyel yağ başağrınızın hafiflemesine yardımcı olabilir. Uçucu yağlar, bir bitkinin yapraklarından,