Alzheimer Hastalığında İyileşme Mümkün mü?

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer hastalığı yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. 

Bellek kaybı ve aşağıdakilerden en az birini içerecek şekilde, gerçekleşen bilişsel bozukluk sürecidir: Dile ilişkin sorunlar (afazi), amaçlı etkinliklerin gerçekleştirilememesi (apraksi), tanıma yetisinin kötüleşmesi (agnozi), yürütücü işlevlerde yetersizlik sayılabilir. Bu hastalıkta bilişsel bozukluklar, mesleki ve / veya sosyal fonksiyonların yerine getirilmesini engellemektedir, önceki düzeye göre giderek kötüleşmenin olduğu bir seyir gözlenmektedir. 

Alzheimer Hastalığı Gençlerde Görülür mü?

Alzheimer hastalığı diğer demanslar içinde %57 ile en sık görülen tiptir. Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaşla birlikte artar; 65-74 yaş arasında %3, 75-84 yaş arasında %19 ve 85 yaş ve üzerinde %47 sıklıkta görülür.  Aslında 65 yaş üstünde her 10 kişiden birinde, 85 yaş üstünde ise her iki kişiden birinde görülmektedir. Ancak….sıklıkta 65 yaş altında da Alzheimer hastalığı görülmektedir.Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülmektedir.

Alzheimer Hastalığı Bulaşıcı mıdır?

Alzheimer kişiden kişiye bulaşan bir hastalık değildir.

Alzheimer hastalığı anneden geçer mi?

Alzheimer Hastalığı Genetik mi?

Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir. Alzheimer'lı çoğu insan, semptomların 60'lı yaşların ortalarında belirgin hale geldiği hastalığın geç başlangıçlı formuna sahiptir. Araştırmacılar, geç başlangıçlı Alzheimer'a doğrudan neden olan belirli bir gen bulamadılar. Bununla birlikte, apolipoprotein E (APOE) geninin bir formuna sahip olmak kişinin riskini artırır. Bu genin birkaç formu vardır. Bunlardan biri olan APOE ε4, bir kişinin hastalığa yakalanma riskini artırır ve ayrıca hastalığın daha erken yaşta başlamasıyla ilişkilidir. Bununla birlikte, genin APOE ε4 formunu taşımak, bir kişinin kesinlikle Alzheimer hastalığı geliştireceği anlamına gelmez ve APOE ε4'ü olmayan bazı kişilerde de hastalık gelişebilir.

Alzheimer Hastalığı İçin Hangi Durumlar Risk Yaratır?

Alzheimer hastalığında risk faktörlerini özetleyecek olursak; ileri yaş, ailede benzer öykünün varlığı, birinci derece akrabada Down Sendromu, doğumda babanın ileri yaşı, sigara ve alkol kullanımı, yüksek LDL kolesterol ve homosistein düzeyleri, diabetes mellitus, damar sertliği, kafa travması, kişilik bozukluğu, depresyon, düşük sosyoekonomik düzey ve eğitim düzeyi sayılabilir. 

Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Alzheimer hastalığının ilk belirtisi genellikle unutkanlıktır. Ancak buna başka sorunlar da eşlik eder. Hastalığı belirtileri genel olarak iki gruba ayrılır; zihinsel ve ruhsal bozukluklar. Zihinsel bozukluklar; unutkanlık, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğü gibiyken, ruhsal bozukluklar; huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu, amaçsız dolaşma, hayaller görme ve depresyondur. 

Alzheimer Hastalığının Evreleri Nelerdir?

Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı etkileyerek hastayı geri dönüşümsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır. Hastalığın üç evresi vardır; başlangıç, orta ve ileri evre. Alzheimer hastalığına sahip bireylerinin ortalama ömrü 9 yıldır.  

Alzheimer hastalığının erken evrelerinde; bellek kaybı (Genellikle yakın bellekle ilgili), günün tarihini hatırlamada güçlük, daha önce bildiği mekânları tanıma da güçlük (Örnek: Hasta kendi evinde olmasına rağmen nerede bulunduğunu karıştırabilir), karar vermede güçlük, kelimeleri bulmada güçlük sayılabilir. 

Alzheimer hastalığının orta evresinde; belirgin unutkanlık, kişileri tanıyamama, yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı, çevrede kaybolma, konuşmada bozulma, hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar görülür.  Hastalık ilerledikçe, günlük yaşamda daha fazla yardım ve güvenlik ihtiyacı doğar. 

Alzheimer hastalığının ileri evresinde; aile üyelerini tanıyamama, yemek yeme ve yürümede güçlük, zaman içinde yatağa bağımlı hale gelme, idrar ve gaita kaçırma ve ciddi davranış bozuklukları görülür. 

Alzheimer Hastalığı İlaçları Nelerdir?

Alzheimer semptomlarını tedavi etmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından çeşitli ilaçlar onaylanmıştır. Donepezil (Aricept ® ), rivastigmin (Exelon ® ) ve galantamin (Razadyne ® ) hafif ila orta derecede Alzheimer'ı tedavi etmek için kullanılır (donepezil şiddetli Alzheimer için de kullanılabilir). Memantin (Namenda ® ), Exelon ® ve Namzaric ®(bir memantin ve donepezil kombinasyonu) orta ila şiddetli Alzheimer'ı tedavi etmek için kullanılır. Bu ilaçlar, nöronlar arasında mesajları ileten kimyasallar olan nörotransmiterleri düzenleyerek çalışır. Belirtileri azaltmaya ve belirli davranış sorunlarına yardımcı olabilirler. Bununla birlikte, bu ilaçlar altta yatan hastalık sürecini değiştirmez. Hepsi değil ama bazıları için etkilidirler ve yalnızca sınırlı bir süre için yardımcı olabilirler.

Alzheimer Hastalığının Kesin Tedavisi Var mıdır?

Alzheimer hastalığı beynin bazı bölgelerinde toksik proteinlerin birikmesi ile ortaya çıkar. Maalesef halen kesin tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ancak hastalığın günümüzde belirli bir süre ilerlemesinin durdurulması ya da yavaşlatılması mümkündür. Hastalığın seyrini değiştirmeye ve hastanın kendisine ve çevresine zarar vermesini önlemek amacı ile kullanılan ilaçlar hastanın yaşam kalitesini korur ve kendine daha uzun süre bakabilmesini sağlar. Depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk gibi ruhsal bozuklukların tedavisi için de uzun zamandır kullanılan çok sayıda etkili ve güvenilir ilaç bulunmaktadır. Ancak Alzheimer hastalığı için şu anda kesin bir tedavi bulunmamaktadır. Alzheimer hastaları için ilaç tedavisinin yanı sıra, özenli bir bakımın da önemi büyüktür. Bu tedavi seçeneklerinin dışında gelişen teknoloji ile gündeme gelen Transkraniyal Pulse Stimülasyon(TPS) tedavisi, bugüne kadar sınırlı olan tedavi seçeneklerini bir adım daha öne taşımıştır. TPS tedavi metodu Alzheimer hastalarının tedavisi için Avrupa Birliği'nde onaylanmış, TEK tedavi metodudur.

Alzheimer Hastalığı Neyle Karışır?

Alzheimer hastalığında erken tanı çok önemlidir. Alzheimer hastalığı erken dönemde depresyon ile karıştırılmaktadır. Alzheimer hastalığında ise hastalar bilmediklerini göstermemek için çaba sarf ederler, inkâr süreci yaşarlar. Birden çok bilişsel alanda fonksiyonel bozukluğa yol açacak düzeyde bozulmanın ortaya çıktığı demans durumunda, bellek kaybı ile beraber dile ilişkin konuşma bozukluğu, amaçlı etkinliklerin gerçekleştirilememesi veya beceriksizlik, tanıma yeteneğinde kötüleşme, yürütücü işlevlerde yetersizlik gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Alzheimer tip demans hastalarında ise, hafıza ve konuşma bozukluğu, kelime bulmada zorlanma, önceden yapabildiklerini yapamama, cisimleri ve kişileri tanımakta zorlanma, kendiliğinden bir şey planlayıp üretememe, sosyal ve uğraşı fonksiyonlarında bozulma, kişilik ve davranış değişiklikleri gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır, bu hastalıkta sürekli olan bilişsel yıkımın dereceli olarak artış göstermektedir. 

Alzheimer hastalığının erken dönemlerinde hatırlama, sözcük bulma, problem çözme, yargılama, hesaplamada bozukluk gibi belirtiler ile birlikte, bu dönemde hastaların konuşulanların ayrıntılarını ve ilaçlarını unutmaya başladıklarını, karmaşık hobilerini, araba kullanmayı, parasal işleri ve mesleklerini yerine getirmekte zorlandıklarını gözlemleriz. Bu dönemdeki hastaların ayrıca hatırlatıcı notlara ihtiyaç duyduklarını, bunun farkına varanlarda ise ilgisizlik, duyarsızlık, içine kapanıklık, kaygı bozukluğu ve huzursuzluk olduğu gözlemlenir. Alzheimer hastalarında ise hastalar bilmediklerini göstermemek için çaba sarf ederler, inkâr süreci yaşarlar. Gün içinde duygusal durumları değişkenlik gösterir. Alzheimer da  uzak bellek daha geç etkilenirken, yakın bellek kaybı ön plandadır. Alzheimer hastalığında ise, erken tanı ve tedavi hastalığın seyri için çok önemlidir.

Alzheimer Hastalarının Yakınları

Alzheimer hastalarının yakınlarının da önemli sosyal sorunlar yaşarlar.  Hasta yakınların da fiziksel ve psikolojik sorunlara, stres ve gerilime açık olabileceklerini, bu kişilerin hemen hemen yarısının işlerine ara vermek zorunda kalabileceklerini, çalışma saatlerini azaltabileceklerini, hatta işlerinden dahi, ayrılmak zorunda kalabileceklerini göz ardı etmemek gerekir. Tanı ve tedavi konusunda nöroloji uzmanının takibinde olmakta yarar vardır. Birçok seçenek bulunmakla birlikte hastalığın kesin tedavisi henüz yoktur. Alzheimer hastalığının tedavisi için, aşı (plak oluşumunu engellemesi açısından)çalışmaları sürdürülmektedir.

Alzheimer Hastalığının Seyrini Yavaşlatmak İçin Neler Yapabilirim? 

Elimizde olan tedavi seçenekleri, şimdilik hastalığın seyrini yavaşlatmaktadır. Ancak yine de hastalıktan korunmada zihinsel canlılığı sağlayan egzersizler önerilebilir. Bu konuda sık sık okuma, kişinin okuduğunu, öğrendiğini, gün içinde yaşadıklarını anlatması, yakınlarındakileri ile paylaşması oldukça önemlidir. Kabaca dedikodu yapması önerilebilir, bulmaca çözmenin sanıldığı gibi faydası yoktur. Sigara ve alkol kullanımının bırakılması hastalığın oluşmasını engelleyebilir.

Alzheimer Hastalığından Korunmak İçin Neler Yapmalıyım?

Kan basıncının, kan şekerinin ve kolesterol seviyelerinin normalleştirilmesi sağlanmalıdır.

Kilo kontrolü yapılmalıdır.

Günde en az yarım saat egzersiz yapılmalıdır.

Akli melekeleri geliştirecek egzersizler yapılmalıdır.

Kafa travmalarına karşı tedbirli olmak gereklidir.

Madde bağımlılığından, sigaradan ve alkolden uzak durmak gereklidir.

Uyku bozukluğu özellikle az uyumak veya çok uyumaktan kaçınmak gereklidir.

Depresyon tedavi edilmediği sürece demans riski artmaktadır.

Ailede varsa genetik yatkınlık tanıda dikkate alınmalıdır.

Alzheimer Hastalığında Güncel Gelişmeler

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda özellikle erken tanı konusunda yardımcı olabilecek bazı yeni yöntemler geliştirilmiştir; Koku testi erken tanıya yardımcı olmaktadır.

Maden suyu veya soda olarak bilinen içeceklerde, alüminyumun emilimini azaltan silikat içeriği yüksek olanlar tercih edilmelidir.

Uzun süre içme suyundaki düşük doz lityuma maruz kalanlarda demans daha az görülmektedir.

Cilt biyopsisi demans tiplerinin ayırıcı tanısında artık kullanılmaktadır.

Deneysel olarak umut vaat eden yeni ilaçlar ve aşılar geliştirilmektedir.

Bağırsak florasının dengelenmesi ile, demans önleyici çalışmalar yapılmaktadır.

Yüksek kolesterolün kontrolü için kullanılan ilaçların Alzheimer’ı önleyebileceği gösterilmiştir.

Gen tedavisinde umut verici sonuçlar alınmaya başlamıştır.

Kontrollü kahve tüketiminin de Alzheimer oluşumunu engellediği gösterilmiştir.

Alzheimer tedavisinde Viyana liderliğindeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilen TPS nöralstimülasyon tekniği, beynin derin bölgelerini hedefe yönelik ve müdahalesiz bir şekilde aktive edebilen tek tekniktir. Bu nedenle, hala işlevsel nöronları aktive ederek bozulan beyin fonksiyonlarını geri kazanmanın mümkün olduğu Parkinson, MS, İnme, Nevralji gibi tüm hastalıklar, yeni Transcranial Pulse Stimülation (TPS) tedavisi için adaydır.Transcranial Pulse Stimülation (TPS) Alzheimer tedavisi için zaten lisanslıdır. (CE sertifikası).

ABD İlaç ve Gıda Dairesi’nin (FDA) yeni Alzheimer ilacı ‘aducanumab ı onaylamış olup hastalığın ilerlemesini yavaşlatacağı düşünülmektedir.

İletişim Formu

Aşağıdaki form vasıtasıyla bize kolayca ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda size dönüş yapılacaktır.

Konu seçiniz

İlginizi Çekebilecek Konular

yaslanma-mi-yas-alma-mi

Yaşlanma mı? Yaş alma mı?

Yaşlanma, oldukça karmaşık bir biyo-psiko-sosyal bir süreç olup türe özgüdür. Canlının olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra fizyolojik yedek kapasitelerinin giderek azaldığı, yıprandığı ve buna bağl

dogru-beslenme-ile-migren-bas-agrilarini-azaltmaniz-mumkun

Doğru Beslenme İle Migren Baş Ağrılarını Azaltmanız Mümkün

Tekrarlayan baş ağrıları ve migren, kişisel düzeyde yaşam kalitesi ve üretkenlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çoğu kadın olmak üzere nüfusun tahminen% 10 ila% 15'i, tekrarlayan migrenden muzda

Migren Botoksu

Kronik migren atakları başlamasını engellemeye yönelik olan yenilikçi migren tedavi yöntemi, migren botoksu olarak adlandırılmaktadır.